Πληρoφορίες εξόφλησης οφειλών στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου

Ενημερώνουμε τους πιστούχους της Τράπεζας ότι μετά την ανάκληση της άδειας, σας παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών σας, συμπεριλαμβανόμενων και των πιστωτικών καρτών.

  • Πληρωμή δανειακών οφειλών:

    Η πληρωμή δανειακών οφειλών θα πραγματοποιείται με κατάθεση στο λογαριασμό Νο. 641002002011280 (ΙΒΑΝ GR12 0140 6410 6410 0200 2011 280) που τηρεί η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου στην Alpha Bank αναγράφοντας ως αιτιολογία της κατάθεσης υποχρεωτικά τον αριθμό του δανειακού λογαριασμού σας.

  • Πληρωμή Πιστωτικών καρτών:

    Η πληρωμή πιστωτικών καρτών θα πραγματοποιείται με κατάθεση στο λογαριασμό Νο. 641002002011280 (ΙΒΑΝ GR12 0140 6410 6410 0200 2011 280) που τηρεί η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου στην Alpha Bank αναγράφοντας ως αιτιολογία της κατάθεσης τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας υποχρεωτικά.

Για κάθε είδους πληροφορίας που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση των συναλλαγών (ποσό οφειλής, αριθμός δανειακού λογαριασμού, αριθμός πιστωτικής κάρτας, κλπ) μπορείτε να επικοινωνείτε στα παρακάτω τηλέφωνα:
Πληροφορίες Δανείων: 22410 80630 / 22410 80574
Πληροφορίες Πιστωτικών Καρτών: 22410 80565

Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα πληρωμών των οφειλών αυτών στα ταμεία του Κεντρικού Καταστήματος επί της Εθνικής Αντιστάσεως στην Ρόδο, Δευτέρα με Πέμπτη 08:00 με 14:30 και Παρασκευή 08:00 με 14:00.


Για τον Ειδικό Εκκαθαριστή

Αριστοτέλης Ανδρουτσόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ρόδος, 08.01.2014

 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Παρακαλούμε θυμηθείτε την ευθύνη σας για το περιβάλλον, πριν τυπώσετε οποιοδήποτε έντυπο από την ιστοσελίδα μας. Η Tράπεζα Δωδεκανήσου εφαρμόζει για τη λειτουργία της πρακτικές paperless.
COPYRIGHT ©ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2011 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ © ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - Τελευταία Ενημέρωση