Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου και μεταφορά του συνόλου των καταθέσεων στην Alpha Bank σύμφωνα με τον νόμο 3601/2007

Ανακοίνωση του Ειδικού Εκκαθαριστή της
Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσων προς ενημέρωση του κοινού

Σας ενημερώνουμε ότι δυνάμει της από 97/8.12.2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β/3105/08.12.2013) ανακλήθηκε η άδεια της «Συνεταιριστικής Τράπεζα (Δωδεκανήσων/Εύβοιας/Δυτικής Μακεδονίας) Συν. Π.Ε.», η οποία τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση και διορίστηκε ως ειδικός εκκαθαριστής η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», αριθμός Μ.Α.Ε. 23013/01ΑΤ/90/394/02.

Η ανάδοχος τράπεζα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ALPHA BANK) ανέλαβε το σύνολο των καταθέσεων της Συνεταιριστικής. Η εξυπηρέτηση των δανείων της Συνεταιριστικής θα συνεχιστεί κανονικά από την Συνεταιριστική μόλις επαναλειτουργήσουν τα καταστήματά της. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της εκκαθάρισης και τις καταθέσεις μπορείτε να λάβετε καλώντας στο τηλέφωνο 2241080550.

Για τον Ειδικό Εκκαθαριστή

Αριστοτέλης Ανδρουτσόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ρόδος, 10.12.2013

Σχετική ανακοίνωση Τράπεζας της Ελλάδος

 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Παρακαλούμε θυμηθείτε την ευθύνη σας για το περιβάλλον, πριν τυπώσετε οποιοδήποτε έντυπο από την ιστοσελίδα μας. Η Tράπεζα Δωδεκανήσου εφαρμόζει για τη λειτουργία της πρακτικές paperless.
COPYRIGHT ©ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2011 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ © ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - Τελευταία Ενημέρωση