Ανακοίνωση Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου Υπό Ειδική Εκκαθάριση

Σχετικά με την διαδικασία της επιστροφής των προκαταβολών για την αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου (ΣΤΔ) που ματαιώθηκε μετά την ανάκληση της άδειάς της, σας ενημερώνουμε ότι όσοι συμμετείχαν στην διαδικασία της αύξησης με μετρητά μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα με την ALPHA ΒΑΝΚ για την ανάληψη των αντίστοιχων ποσών.

Σας πληροφορούμε ότι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου που έχουν οφειλές και δανειακές υποχρεώσεις προς την ΣΤΔ θα πρέπει να επικοινωνήσουν προηγουμένως με την ΣΤΔ.


  • Πληρωμή δανειακών οφειλών:

    Η πληρωμή δανειακών οφειλών θα πραγματοποιείται με κατάθεση στο λογαριασμό Νο. 641002002011280 (ΙΒΑΝ GR12 0140 6410 6410 0200 2011 280) που τηρεί η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου στην Alpha Bank αναγράφοντας ως αιτιολογία της κατάθεσης υποχρεωτικά τον αριθμό του δανειακού λογαριασμού σας.

  • Πληρωμή Πιστωτικών καρτών:

    Η πληρωμή πιστωτικών καρτών θα πραγματοποιείται με κατάθεση στο λογαριασμό Νο. 641002002011280 (ΙΒΑΝ GR12 0140 6410 6410 0200 2011 280) που τηρεί η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου στην Alpha Bank αναγράφοντας ως αιτιολογία της κατάθεσης τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας υποχρεωτικά.

Για κάθε είδους πληροφορίας που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση των συναλλαγών (ποσό οφειλής, αριθμός δανειακού λογαριασμού, αριθμός πιστωτικής κάρτας, κλπ) μπορείτε να επικοινωνείτε στα παρακάτω τηλέφωνα:
Πληροφορίες Δανείων: 22410 80630 / 22410 80574
Πληροφορίες Πιστωτικών Καρτών: 22410 80565

Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα πληρωμών των οφειλών αυτών στα ταμεία του Κεντρικού Καταστήματος επί της Εθνικής Αντιστάσεως στην Ρόδο, Δευτέρα με Πέμπτη 08:00 με 14:30 και Παρασκευή 08:00 με 14:00.

Για τον Ειδικό Εκκαθαριστή

Αριστοτέλης Ανδρουτσόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ρόδος, 14.03.2014

 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Παρακαλούμε θυμηθείτε την ευθύνη σας για το περιβάλλον, πριν τυπώσετε οποιοδήποτε έντυπο από την ιστοσελίδα μας. Η Tράπεζα Δωδεκανήσου εφαρμόζει για τη λειτουργία της πρακτικές paperless.
COPYRIGHT ©ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2011 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ © ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - Τελευταία Ενημέρωση