Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Κατά την διάρκεια του 2000 η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ακολούθησε μια σταθερή πολιτική επέκτασης και προώθησης των εργασιών της, η οποία αντικατοπτρίζεται κυρίως στην διόγκωση των μεγεθών της, που σε τάξη μεγέθους βελτιώθηκαν κατά 40%.
Στα πλαίσια της ισόρροπης ανάπτυξής της περιλαμβάνεται η ίδρυση του καταστήματός της στον Αρχάγγελο, το οποίο λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2000 με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ήδη το Κατάστημα αριθμεί 220 μέλη και έχει μεγέθη καταθέσεων και χορηγήσεων που υπερβαίνουν τα 600 εκ. δρχ., δείγμα του δυναμισμού της περιοχής. Η Τράπεζα με αυτή της την επένδυση έκανε ένα σημαντικό άνοιγμα στην αγορά της Νότιας Ρόδου που θεωρείται η εντονότερα αναπτυσσόμενη του νησιού, προσδοκώντας υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και κερδοφορίας. Το Κατάστημα Αρχαγγέλου έχει ήδη αφομοιωθεί στην οικονομική ζωή της περιοχής, αποτελεί μια αποδοτική επένδυση της Τράπεζας και αναμένεται η ακόμα εντυπωσιακότερη εξέλιξη των εργασιών του.

Παράλληλα, από τον Αύγουστο του 2000 ξεκίνησε η πειραματική εφαρμογή της λειτουργίας των κινητών συνεργείων, με την ίδρυση του Υποκαταστήματος Νισύρου, μίας ευέλικτης υπηρεσιακής μονάδας με σταθερή έδρα, χαμηλό κόστος αφού λειτουργεί με έναν υπάλληλο, η οποία είναι άμεσα προσαρτημένη στο Κατάστημα Κώ.
Η υψηλή τεχνολογική επάρκεια της Τράπεζας επέτρεψε την ίδρυση αυτής της μονάδας, η οποία λειτουργεί σε on-line περιβάλλον με όλα τα καταστήματα της, δίνοντας για πρώτη φορά στην Ιστορία της Νισύρου, λύση στο τραπεζικό πρόβλημα των κατοίκων της και παρέχοντας μία πραγματική, γενναία και ουσιώδη προσφορά στην οικονομική ζωή των Ακριτικών νησιών της Δωδεκανήσου.

Το Κατάστημα Αρχαγγέλου

Η αλματώδης ανάπτυξη της Τράπεζας και κυρίως οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της έχουν σταδιακά δημιουργήσει την επιτακτική ανάγκη ίδρυσης κεντρικών εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν τις Διοικητικές Υπηρεσίες της Τράπεζας, οι οποίες επί του παρόντος ασφυκτιούν στους υφιστάμενους χώρους της.

Το Κατάστημα Νισύρου

Είναι γνωστό ότι το έτος 1999 η Τράπεζα αγόρασε ακίνητο στην Ρόδο (οδός Εθνικής Αντιστάσεως) επί του οποίου ανεγείρει το Κεντρικό Κατάστημά της και τα νέα Γραφεία Διοίκησης. Καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους η Τράπεζα, αφού ολοκλήρωσε τις εξειδικευμένες μελέτες ανέγερσης του νέου σύγχρονου κτιρίου που θα περιλαμβάνει και υπόγειο parking εξυπηρέτησης της πελατείας της, προχώρησε στην κατασκευή του. Το κτίριο έχει ήδη ολοκληρωθεί από πλευράς οπλισμένου σκυροδέματος και βρίσκεται στην φάση των κτισμάτων. Επειδή ακριβώς πρόκειται
για ειδικό κτίριο έχουν σχετικά καθυστερήσει οι εργασίες αποπεράτωσης του, οι οποίες προβλέπεται
να τελειώσουν στα τέλη του τρέχοντος έτους.

Το υπό ανέγερση Κεντρικό Κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου στη Ρόδο (οδός Εθνικής Αντιστάσεως)

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι εντός του έτους 2000 η Τράπεζα απέκτησε το ακίνητο που στεγάζει το Κατάστημά της στην Ιαλυσό με τίμημα πενήντα (50) εκατομμύρια δραχμών, κρίνοντας ότι η συγκεκριμένη επένδυση επιδρά θετικά στις προοπτικές και το marketing του Πιστωτικού Ιδρύματος.

 

Το Κατάστημα Ιαλυσού

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ δεν παρουσίασε μέσα στο έτος 2000 κάποια νέα κατηγορία υπηρεσιών και προϊόντων. Φρόντισε να τελειοποιήσει τα υπάρχοντα προϊόντα της, παρέχοντας αρκετές φορές εναλλακτικές μορφές τους και προετοίμασε την εισαγωγή δύο νέων υπηρεσιών που θα υλοποιηθούν το έτος 2001.
Εντός λοιπόν του 2000 δημιούργησε την θυγατρική της εταιρεία Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», η οποία θα αναλάβει το βάρος της παρουσίασης των ασφαλιστικών προϊόντων της, τα οποία είναι έτοιμα να διατεθούν στα μέλη της. Παράλληλα, έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες παρουσίασης Πιστωτικής Κάρτας, οι οποίες όμως ανεστάλησαν προσωρινά λόγω του υψηλού τελικού κόστους εφαρμογής του νέου προϊόντος. Ταυτόχρονα η δυνατότητα έκδοσης Πιστωτικής Κάρτας μέσω της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ άλλαξε τα δεδομένα συνεργασίας και ανέστειλε περιοδικά την παρουσίαση του νέου προϊόντος.

Το Κεντρικό Κατάστημα Ρόδου

Το Κατάστημα Κω

Με τη λήξη του έτους 2000 και ύστερα από μεθοδευμένες προσπάθειες της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος για λογαριασμό όλης της Συνεταιριστικής Πίστης, η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έγινε και επίσημα μέλος του Ταμείου Εγγυήσεων Καταθέσεων (Τ.Ε.Κ.). Το Τ.Ε.Κ. είναι ένας Οργανισμός που διοικείται και εποπτεύει από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχει σκοπό του την προστασία των αποταμιεύσεων.

Όλες οι Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα είναι μέλη του έναντι σεβαστής ετήσιας συνδρομής και αποστολή του είναι σε περίπτωση πιθανής χρεοκοπίας κάποιας Τράπεζας να καλύπτει σε κάθε
ιδιώτη καταθέτη ζημία μέχρι είκοσι (20) χιλιάδων ΕΥΡΩ.
Η εισαγωγή της Τράπεζας στο
Τ.Ε.Κ. ήταν πρωταρχικός στόχος της Διοίκησής της. Καθυστέρησε λόγω υψηλού κόστους, η επίτευξη του όμως είναι άλλο ένα σημείο αξιοπιστίας και σύγχρονης τραπεζικής αντίληψης.

Το Κατάστημα Καλύμνου

Η Οργάνωση των Υπηρεσιών της Τράπεζας, είναι μία αέναη διαδικασία που απασχολεί αδιάκοπα την Διοίκηση της, ως ένα διαρκές έργο που υποχρεωτικά προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των εκάστοτε συνθηκών της αγοράς. Από άποψης στελεχιακού δυναμικού, η Τράπεζα αύξησε τον αριθμό των υπαλλήλων της κατά 25%, προσλαμβάνοντας το έτος 2000 δέκα (10) άτομα, τα οποία κάλυψαν τις ανάγκες των νέων υπηρεσιακών μονάδων και κυρίως τις απαιτήσεις των επιτελικών υπηρεσιών για υποστήριξη της μεγέθυνσης της Τράπεζας.
Δημιουργήθηκε υπηρεσία Εργασιών Δικτύου και νέο Τμήμα Ασφαλιστικών Προϊόντων, ενώ ενδυναμώθηκαν και τα τμήματα Οικονομικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής της Τράπεζας. Παράλληλα, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά Υπηρεσία Marketing, η οποία στελεχώθηκε με εξειδικευμένο στέλεχος, με στόχο την καλύτερη προβολή και προώθηση των εργασιών και των υπηρεσιών της Τράπεζας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στον τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου. Πέρα από τα Θεσμοθετημένα Όργανα Ελέγχου που είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και το Εποπτικό Συμβούλιο της Τράπεζας, λειτουργεί η επιθεώρηση Ορκωτού Ελεγκτή σε μόνιμη βάση, όπως επίσης η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας, η οποία διαρκώς βελτιώνεται και εκσυγχρονίζεται.
Η οργάνωση και η εύρυθμη λειτουργία ενός σύγχρονου Τραπεζικού Ιδρύματος είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τη Μηχανογραφική υποστήριξη του. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ επενδύει συνεχώς και συντηρεί ένα άρτια εξοπλισμένο και σύγχρονο Τμήμα Πληροφορικής, το οποίο της προσδίδει μοναδικότητα στον πελατοκεντρικό της χαρακτήρα και ευελιξία στην λειτουργία της. Ειδικότερα το τελευταίο έτος (2000), αλλά και το έτος που διανύουμε, το τμήμα βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, αφού στα τέλη του τρέχοντος έτους 2001 έχει προγραμματισθεί η μετάβαση σε ένα νέο και τεχνικά ανώτερο Πληροφοριακό Σύστημα, στο GLOBUS, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει πλήρως τις Μηχανογραφικές δυνατότητες της Τράπεζας. Το ίδιο σύστημα θα εγκατασταθεί σύντομα σε όλες τις Συνεταιριστικές Τράπεζες στην Ελλάδα.

Κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους το Τμήμα Πληροφορικής πέρα της συντήρησης, ανάπτυξης και τελειοποίησης των εν λειτουργία μηχανογραφικών εφαρμογών της Τράπεζας, ασχολήθηκε με θέματα μηχανογραφικής μετάβασης στο ΕΥΡΩ, με θέματα καταγραφής διαδικασιών και έκδοσης εγχειριδίων χρήσης, με τη λειτουργία νέων προϊόντων, όπως η πιστωτική κάρτα, ασφαλιστικά προϊόντα, καθώς επίσης με την υποστήριξη της μηχανογραφικής λειτουργίας των νέων καταστημάτων.
Ειδικότερα όσον αφορά τη μετάβαση στο ΕΥΡΩ ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες μηχανογραφικές ενέργειες, ώστε το 2001 και το 2002 η Τράπεζα Δωδεκανήσου να είναι έτοιμη για την υποστήριξη του νέου νομίσματος.
Γι΄ αυτόν ακριβώς τον λειτουργικό στόχο η Τράπεζα έχει συστήσει ειδική Ομάδα Εργασίας Μετάβασης στο ΕΥΡΩ, η οποία έχει την ευθύνη της πλήρους και ομαλής μετάβασης στο νέο νόμισμα.
Στις εφαρμογές επίσης που αξίζει να αναφερθούν ανήκει το σύστημα video conference μεταξύ των Καταστημάτων της Τράπεζας.

Τέλος ένα θέμα στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αντικατοπτρίζει πλήρως την στρατηγική της Τράπεζας και την συντηρητική πολιτική που ακολουθεί στο θέμα αυτό, αφορά στην διαμόρφωση της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ισολογισμού 2000 η Λογιστική Αξία της συνεταιριστικής μερίδας βάσει των Ιδίων Κεφαλαίων της κυμαίνεται στις 70.000 δρχ, όταν η τρέχουσα αξία της είναι 72.000 δρχ. Επομένως η αξία της μερίδας αντικατοπτρίζει την χαμηλότερη δυνατή τιμή που μπορεί να αξιολογήσει η αγορά, χωρίς να περιλαμβάνει σχεδόν κανένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο, φήμης και πελατείας, που εύκολα μπορούσε να προσαρτήσει η Τράπεζα. Η πολιτική αυτή είναι συντηρητική, είναι όμως και υπεύθυνη έναντι των συνεταίρων του Πιστωτικού Ιδρύματος, οι οποίοι αποτιμώντας το κεφάλαιο τους σε πραγματικές τιμές επωμίζονται τον χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο από εξωγενείς ή απρόβλεπτες επιδράσεις στην λειτουργία τόσο αυτής, όσο και της τραπεζικής αγοράς γενικότερα.