ΣΤ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Το έτος 2000 η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ αύξησε περίπου κατά 40% το μέγεθος και την δραστηριότητα της, ενώ ήδη τα μεγέθη της βελτιώνονται ραγδαία και το 2001. Η Τράπεζα παρουσιάζει μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία καθιστώντας τον εαυτό της ως ισότιμο και με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, μέλος της τοπικής Τραπεζικής αγοράς.
Οι εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα είναι επίσης ταχύτατες. Σε μερικούς μήνες η Ελληνική Οικονομία θα αναφέρεται σε ένα καινούριο νόμισμα, η Τραπεζική αγορά παρότι στην Ελλάδα παρουσιάζει υψηλότατο βαθμό συγκέντρωσης εξακολουθεί να επιδεικνύει τάσεις συγχώνευσης, συνεργασιών και ενοποιήσεων, ενώ η σύγχρονη Τραπεζική τεχνολογία σταδιακά αλλάζει την κλασική εικόνα του πελάτη του γκισέ, σε πελάτη του τερματικού, του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αλλαγών και αναζήτησης της νέας ταυτότητας των Τραπεζών, η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ παρακολουθεί μεθοδικά τις εξελίξεις προσαρμόζοντας ταυτόχρονα τις στρατηγικές και τις λειτουργίες της. Στο νέο τραπεζικό περιβάλλον, η συνεργασία και ο εκσυγχρονισμός θα αποτελέσουν τα κλειδιά των εξελίξεων και της βιωσιμότητας, γι΄ αυτό και το Πιστωτικό μας ’Ίδρυμα φροντίζει για την εξασφάλιση αυτών των νέων συνθηκών ανάπτυξης. Η συμμετοχή και οι προσδοκώμενες συνέργιες από την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Σ. Τ. είναι μια στρατηγική επιλογή για ολόκληρο τον θεσμό της Ελληνικής Συνεταιριστικής Πίστης και η σταθερή και μακροχρόνια συνεργασία με τον Όμιλο των Εταιρειών της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ σε επίπεδο υποστήριξης, είναι επίσης μια επιλογή που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη, ανοδική εξέλιξη της Τράπεζας.
Στον βραχυχρόνιο ορίζοντα του επόμενου έτους η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ θα επικεντρώσει την δραστηριότητας της στους παρακάτω στόχους:

i Ανάπτυξη Δικτύου με την Ίδρυση δύο (2) Καινούριων Καταστημάτων.

 Η Τράπεζα αυτή την στιγμή βρίσκεται στην μέση της διαδικασίας ίδρυσης δύο (2) νέων καταστημάτων στη Κάρπαθο και στη Ρόδο. Είναι ειλημμένη απόφαση και ιδρυτική δέσμευση η παρουσία της σε όλες τις Επαρχίες του Νομού, γι΄ αυτό η έναρξη εργασιών στην Κάρπαθο ήταν επιβεβλημένη. Ο χώρος που θα στεγάσει το Κατάστημα έχει βρεθεί, το ίδιο και το προσωπικό που θα το επανδρώσει, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει εργασίες μέχρι τον Αύγουστο του 2001.
Εξίσου επιτακτική είναι η ανάγκη ίδρυσης του νέου Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στην Ρόδο. Οι εργασίες ανέγερσης βρίσκονται σε εξέλιξη και το νέο κτίριο αναμένεται να παραδοθεί για χρήση στα τέλη του έτους.

ii Επέκταση του θεσμού των «Κινητών Συνεργείων» (Μικρών Μονάδων).

 Η Τράπεζα έχει θέσει ως στόχο την γρήγορη και σύγχρονη εξυπηρέτηση του πελάτη, με χαμηλό κόστος. Δυστυχώς τα πληθυσμιακά και ανταγωνιστικά δεδομένα του Νομού, δεν επιτρέπουν την διαρκή ίδρυση Καταστημάτων. Όμως η σύγχρονη τεχνολογία και το γεωγραφικό πολυδιάστατο του νομού, επιτρέπουν την ίδρυση των λεγόμενων «Κινητών Συνεργείων», μικρών ευέλικτων μονάδων που λειτουργούν με χαμηλό κόστος, σε σταθερή έδρα και για συγκεκριμένες εργασίες. Ήδη το πρώτο πείραμα έγινε στη Νίσυρο και απέδειξε ότι μπορεί να λειτουργήσει επιτυχημένα.
Το 2001 η Τράπεζα θα λειτουργήσει δύο νέα υποκαταστήματα με τη μορφή «Κινητών Συνεργείων», στην Λάρδο και στην Σορωνή, σε ακίνητα που προσέφεραν δωρεάν οι τοπικοί Δήμοι, δίδοντας έτσι Τραπεζική πρόσβαση για πρώτη φορά στους κατοίκους αυτών των περιοχών. Στόχος της Τράπεζας είναι η σταδιακή παρουσία σε όλους τους Δήμους της Δωδεκανήσου. Με τον συνδυασμό της τεχνολογίας, του θεσμού των Κινητών Συνεργείων και της υποστήριξης των Δωδεκανησίων, ευελπιστεί ότι θα τον εκπληρώσει για κάθε απομακρυσμένο ή μη τμήμα του Νομού.

iii Ενεργοποίηση του Ασφαλιστικού Τμήματος της Τράπεζας.

Ανάμεσα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Τραπεζικός κλάδος σήμερα είναι και η ανάπτυξη σύνθετων προϊόντων, με έμφαση στα Τραπεζοασφαλιστικά (BANKASSURANCE). Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που βρίσκεται στο ξεκίνημα σημαντικών αλλαγών του Ασφαλιστικού Θεσμικού της Πλαισίου και όπου γενικότερα η ασφαλιστική συνείδηση των πολιτών της είναι ελλιπής, προσφέρονται μεγάλα περιθώρια δραστηριότητας. Αποτελεί επομένως για την Τράπεζα στρατηγικά επιβεβλημένη επιλογή η ενασχόληση της με Ασφαλιστικά προϊόντα και η ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Η εταιρεία λειτουργεί ήδη και παρουσιάζει τα νέα της ανταγωνιστικά προϊόντα, που αναμένεται να παρουσιάσουν υψηλό βαθμό διείσδυσης στην τοπική αγορά. Για την παρουσίαση δε αυτών των προϊόντων υφίστανται ήδη συνεργασίες με τις μεγάλες Ασφαλιστικές εταιρείες ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και AIG, ενώ ετοιμάζονται και νέες για καινούρια πρωτοποριακά προϊόντα.
Παράλληλα μελετάται και η συνεργασία με μεγάλο Πιστωτικό Ίδρυμα για την παρουσία Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο θα προσφέρει εναλλακτικές επενδυτικές ευκαιρίες στα μέλη της Τράπεζας.

iv Ανάπτυξη μεγεθών και εργασιών της Τράπεζας.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ παρουσιάζει στην πεντάχρονη ιστορίας της έναν ξεχωριστό δυναμισμό και μία ολοκληρωμένη πορεία ανάπτυξης, την οποία οφείλει να κρατά σε εγρήγορση με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Η επέκταση του δικτύου των μονάδων της το 2001, η παρουσίαση νέων προϊόντων και η στρατηγική marketing που θα ακολουθήσει, θα έχει ως στόχο να μεγεθύνει τα επίπεδα Καταθέσεων και Χορηγήσεων της πάνω από τα δεκαεπτά (17) δις. δρχ. και τα Ίδια Κεφάλαια της στα επίπεδα των έξι (6) δις. δρχ. Όσο αφορά τα μέλη της θα πρέπει εντός του έτους 2001 να ξεπεράσουν για πρώτη φορά τους δέκα χιλιάδες (10.000) συνεταίρους.

v Βελτίωση της Οργανωτικής και Πληροφορικής Επάρκειας της Τράπεζας.

Πάντοτε στην επιτυχή λειτουργία ενός Οργανισμού οι δυσκολότερα ορατές και πιο επίπονα επιτεύξιμες είναι οι δυνάμεις που κρύβονται πίσω από την καλή εικόνα του. Η λειτουργία της Τράπεζας στηρίζεται στην απαράβατη τήρηση ενός πλαισίου Αρχών και στην αποτελεσματική υποστήριξη ενός οργανωτικού σχήματος ανθρώπων και συστημάτων. Η αύξηση του μεγέθους του Πιστωτικού Ιδρύματος δημιουργεί πολλαπλασιαστικές ανάγκες οργάνωσης και ελέγχου. Σε αυτές τις ανάγκες το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας δίδει ξεχωριστές προτεραιότητες.
Η έναρξη εντός του έτους 2001 δύο (2) νέων καταστημάτων και δύο (2) κινητών συνεργείων πρακτικά σημαίνει ότι η Τράπεζα θα πρέπει να αυξήσει σταδιακά το προσωπικό της κατά δεκαπέντε (15) τουλάχιστον άτομα, τόσο σε υπαλλήλους πρώτης γραμμής, όσο και σε επιτελικές θέσεις. Η αύξηση του μεγέθους της Τράπεζας θα επιφέρει εσωτερικά ανάταξη ρόλων και ευθυνών, ενώ η επερχόμενη αλλαγή του Μηχανογραφικού Συστήματος της είναι ένα έργο επίπονο, που απαιτεί συγχρονισμό, μόχθο και ιδιαίτερη επιμονή για την ολοκλήρωση του. Η Τράπεζα έχει αξιολογήσει υψηλά στις προτεραιότητες της την τεχνολογική της επάρκεια, γι΄ αυτό δεν φείδεται κεφαλαίων για την εξασφάλιση της. Συναφές με την επίτευξη των προηγούμενων στόχων είναι η παρακολούθηση εντός του έτους 2001 ενός προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού και των στελεχών της Τράπεζας, το οποίο θα υιοθετήσει σε μόνιμη βάση.

vi Ανάπτυξη Διασυνεταιριστικών Δραστηριοτήτων.

Έχει καταστεί σαφές ότι η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ στηρίζει σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξης της στην επιτυχή λειτουργία της ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΑΣ Σ.Τ., για την οποία κατέχει σημαντικό μερίδιο ευθύνης. Είναι επομένως φυσι-ολογικό, μέρος της δραστηριότητας της να προσανατολισθεί προς την δυναμική που θα δημιουργήσει η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Σ.Τ. Ήδη ουσιαστικά κομμάτια των Τραπεζικών Εργασιών της, όπως είναι η Πιστωτική Κάρτα, η παρουσίαση Αμοιβαίου Κεφαλαίου και η ενιαία Μηχανογραφική Υποστήριξη, αναμένεται να αναπτυχθούν σε συνεργασία με την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Σ.Τ.
Παράλληλα δια μέσου της Ε.Σ.Τ.Ε., η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ δεν έχει σταματήσει τον αγώνα της για τη διάδοση και εμπέδωση του θεσμού στην Ελλάδα. Ειδικότερα για το έτος 2001 έχουν προγραμματιστεί δύο σημαντικές εκδηλώσεις για την Ελληνική Συνεταιριστική Πίστη. Η πρώτη αφορά τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Συνεταιριστικών Τραπεζών, που θα γίνει στο Ηράκλειο στις 28 και 29 Ιουνίου του 2001 και η άλλη αφορά στο Πρώτο Συνέδριο που θα γίνει στη Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2001. Και στις δύο εκδηλώσεις, που αναμένεται να τονώσουν καίρια τον θεσμό στην Ελλάδα, θα υπάρξει αντιπροσώπευση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.
 

Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει να σημειωθεί για άλλη μια φορά με επίταση το πόσο αναγκαία θεωρείται η συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των μελών στις εργασίες της Τράπεζας. Δυστυχώς το θεσμικό πλαίσιο δεν επιτρέπει τραπεζική συνεργασία με μη μέλη. Είναι επομένως υποχρεωτική για όλους μας η συνεργασία με το τοπικό Πιστωτικό Ίδρυμα. Είναι ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου η στρατηγική εξέλιξης και η χρηστή διαχείριση του. Είναι ευθύνη όμως ταυτόχρονα όλων των μελών της Τράπεζας η συμμετοχή για την πρόοδο της.
Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι τον Νοέμβριο του έτους 2000 διεξήχθησαν σε ένα υποδειγματικό περιβάλλον οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων Διοικητικών Οργάνων της Τράπεζας. Τα νεοσυσταθέντα Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο της Τράπεζας, θα έχουν τριετή θητεία και ήδη ξεκίνησαν με πίστη, ενθουσιασμό και ευθύνη το έργο τους για την ανέλιξη της Τράπεζας και την προώθηση της αναπτυξιακής της πολιτικής.
Αισθάνομαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω όλα ανεξαιρέτως τα μέλη των απερχόμενων, αλλά και των νέων, Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων της Τράπεζας, για τις άοκνες, αφιλοκερδείς και ουσιαστικές υπηρεσίες που παρείχαν. Η λειτουργία των Οργάνων Διοίκησης υπήρξε υποδειγματική και πράγμα σπάνιο για την εποχή μας, άμισθη και ανιδιοτελής.
Κλείνοντας και εκφράζοντας τις πεποιθήσεις ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους συνεταίρους μας για τη διαρκή και ένθερμη υποστήριξη που παρέχουν στην Τράπεζα και κυρίως τον Γενικό Διευθυντή, τα στελέχη και το προσωπικό της, που για άλλη μια χρονιά αποδεικνύοντας το υψηλό τους επαγγελματικό επίπεδο, κράτησαν την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ψηλά στην συνείδηση των συμπολιτών μας, δημιουργώντας μας πλέον εφικτές προσδοκίες για την ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη και πρόοδο του Πιστωτικού μας Ιδρύματος.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΝΑΪΔΗΣ