ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η υπό ειδική εκκαθάριση Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, ενημερώνει τους πελάτες της,

ότι συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για ρύθμιση των οφειλών τους, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει τεθεί - εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο συνοπτικά προβλέπει:

 • Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών.

 • Περίοδο χάριτος (καταβολή μειωμένης δόσης ή και μόνο των τόκων).

 • Τοκοχρεολυτικές δόσεις προσαρμοσμένες στις δυνατότητες των οφειλετών.

 • Μείωση των επιτοκίων και προσαρμογή τους στα σημερινά δεδομένα (επιτόκιο αγοράς).

Τα πλεονεκτήματα των ρυθμίσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην τρέχουσα συγκυρία, αφού:

 • Η οφειλή καθίσταται ενήμερη και εκτοκίζεται εφεξής με μειωμένο επιτόκιο αγοράς.

 • Προσαρμόζεται το ύψος των δόσεων ανάλογα με την εποχικότητα της δραστηριότητας.

 • Αναστέλλεται η διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης και όλες οι συνακόλουθες δυσμενείς επιπτώσεις της (καταγγελία λογ/σμών, Διατ. Πληρωμής, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ κλπ).

 • Προκύπτει σημαντική ωφέλεια για τον πελάτη από την αισθητή μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του δανείου.


Σημειώνεται ότι οι ενεχόμενοι πρωτοφειλέτες και εγγυητές θα πρέπει να καταθέτουν τη σχετική αίτηση στα γραφεία μας με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά (οικονομικά στοιχεία, νομιμοποιητικά έγγραφα κλπ).

To σχετικό αίτημα ρύθμισης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του πιστούχου, ενώ η λίστα των δικαιολογητικών που απαιτούνται είναι διαθέσιμη και μπορείτε να την παραλαμβάνετε είτε από τα γραφεία της Τράπεζας στη Ρόδο, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 52 (επίσης είναι διαθέσιμη & στην ιστοσελίδα www.bankdodecanese.gr), ή να σας την αποστέλλουμε σε ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ή FAX που θα μας δηλώσετε στα εξής τηλέφωνα: 22410- 80600 και 22410- 80550.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι οι πελάτες μπορούν να καταβάλλουν τις δόσεις τους στο ως άνω Κατάστημα καθώς επίσης και στους λογαριασμούς που τηρούμε στις κάτωθι τράπεζες και με αιτιολογία κατάθεσης είτε την πλήρη επωνυμία είτε και το δανειακό σας λογαριασμό.

 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR48 0110 2970 0000 2975 0800 103

 • ALPHA BANK GR12 0140 6410 6410 0200 2011 280

 • ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR82 0172 7010 0057 0100 1371 165

 • EFG EUROBANK GR87 0260 1620 0003 8020 0137 091


Ρόδος, 08.10.2015

Συν/κή Τράπεζα Δωδεκανήσου
Υπό Ειδική Εκκαθάριση
Αίτηση ρύθμισης για ιδιώτες
Αίτηση ρύθμισης για επιχειρήσεις και ελ. επαγγελματίες
Δικαιολογητικά για ιδιώτες
Δικαιολογητικά για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία
Δικαιολογητικά για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία

 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Παρακαλούμε θυμηθείτε την ευθύνη σας για το περιβάλλον, πριν τυπώσετε οποιοδήποτε έντυπο από την ιστοσελίδα μας. Η Tράπεζα Δωδεκανήσου εφαρμόζει για τη λειτουργία της πρακτικές paperless.
COPYRIGHT ©ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2011 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ © ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - Τελευταία Ενημέρωση