<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου - ΕΣΠΑ 2007 - 2013
Αρχική Σελίδα
 

ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

Ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου συμμετέχει ενεργά Πρόγραμμα ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) και αφορά την εγκαθίδρυση και καθιέρωση περιβαλλοντικά φιλικών διαδικασιών στη λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

 

Περίληψη

Το Πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) και αφορά την εγκαθίδρυση και καθιέρωση περιβαλλοντικά φιλικών διαδικασιών στη λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων.
Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • η μείωση του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταποιητικών επιχειρήσεων,
 • ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών,
 • η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων,
 • η συμμόρφωση των επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα με διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα και,
 • η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

**********************************************

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Επιλέξιμες θεωρούνται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (δηλ. επιχειρήσεις που κατά τις χρήσεις 2008 & 2009 είχαν κύκλο εργασιών μικρότερο από 10 εκατ. Ευρώ και απασχολούσαν 0 έως 50 άτομα. (βλ. Παράρτημα Ι στον Οδηγό του Προγράμματος).
Για το παρόν πρόγραμμα ως υφιστάμενες επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν κλείσει τρεις (3) πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις.
Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι ατομικές και οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) που τηρούν βιβλία Β και Γ κατηγορίας, με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κωδικούς Κ.Α.Δ. 2008 που αντιστοιχούν σε μεταποιητικές επιχειρήσεις (Κωδικοί 10–332), όπως επίσης και οι κωδικοί 82.92 και 96.01 του τομέα υπηρεσιών.
Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising), οι κοινοπραξίες και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 60 εκ.€, εκ των οποίων 30εκ.€ είναι η δημόσια δαπάνη.
Στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009» χρηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 30.000€ έως 200.000€.
Γενικά το ποσοστό χρηματοδότησης του προγράμματος ανέρχεται σε 50%. Εξαιρούνται τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 5000 κατοίκων, οι πυρόπληκτες και οι σεισμόπληκτες περιοχές, όπου το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 60%.

Επιπλέον προϋποθέσεις:

 • Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική
 • Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου από την επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας (2007, 2008 και 2009).
 • Οι επιχειρήσεις να λειτουργούν νόμιμα έχοντας στην επωνυμία τους άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητά τους ή σχετικό απαλλακτικό (για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οποιαδήποτε άλλο έγγραφο για τη νόμιμη λειτουργία τους).

**********************************************

Επιλέξιμες Ενέργειες

 • Διαχείριση/ανακύκλωση/διάθεση αποβλήτων
 • Παρακολούθηση εκπομπών ρύπων
 • Ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και διαδικασιών
 • Ανάκτηση/εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος
 • Ενσωμάτωση προτύπων
 • Ανάπτυξη υποδομών και βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

**********************************************

 

Προθεσμίες Υποβολής

 • Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων: 25/5/2010 – 18/6/2010
 • Προθεσμία Παράδοσης Φυσικών Φακέλων στο Κατάστημα της Τράπεζας έως 25/6/2010 (εφόσον έχει προηγηθεί ηλεκτρονική υποβολή πρότασης)

Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα "ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010'' έως την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010.

 

**********************************************

Χρήσιμες Πληροφορίες

  Υπεύθυνος Παραλαβής Κατάστημα Διεύθυνση Τηλέφωνο
1 Καραμιχαλάκης Δημήτριος ΡΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Πλ. Ακαδημίας 85100 ΡΟΔΟΣ 22410 38600
2 Θαλασσινού Κυριακή ΚΩΣ γωνία Κοραή & Μητροπόλεως 85300 ΚΩΣ 22420 20280
3 Σαρούκος Σακελλάριος ΚΑΛΥΜΝΟΥ Ελ. Βενιζέλου 46 85200 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 22430 50901
4 Τσιραγάκης Λεόντιος ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ Ηρακλειδών 1 85101 ΙΑΛΥΣΟΣ 22410 94350
5 Βενιζέλος Σωτήριος ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ Πλατεία Αγίου Αντωνίου 85102 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 22440 29040
6 Φράγκος Βασίλειος ΚΑΡΠΑΘΟΥ Δημοκρατίας & Ακροπόλεως 85700 ΠΗΓΑΔΙΑ 22450 29040
7 Χατζηστεφανή Μαρία ΝΙΣΥΡΟΥ Μανδράκι Νίσυρος 85303 ΜΑΝΔΡΑΚΙ 22420 48900
8 Γεωργάκης Παντελής ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΟΔΟΥ Εθνικής Αντιστάσεως 51 85100 ΡΟΔΟΣ 22410 80600
9 Κοκιαντώνης Στυλιανός ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ Σορωνή 85106 ΚΑΜΕΙΡΟΥ 22410 98180
10 Γιακουμάκης Τσαμπίκος ΛΑΡΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Λάρδος 85109 ΛΙΝΔΟΥ 22440 29240
11 Εμίρη Ισαβέλλα ΚΑΣΟΥ Φρύ 85800 ΚΑΣΟΥ 22450 42730
12 Ηλιοπούλου Δέσποινα ΤΗΛΟΥ Λιβάδια 85002 ΤΗΛΟΥ 22460 70704
13 Τσαγκάρης Ιωάννης ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩΣ Δωδεκανήσου & Χάλκης 85302 ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩ 22420 91450
14 Τριομμάτης Φίλιππος ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ Πλατεία Ελευθερίας 85103 ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΣ 22410 52833
15 Καπνουδάκης Αντώνιος ΛΕΡΟΥ Πλατεία Αγίου Νικολάου 85300 ΛΕΡΟΣ 22470 22421
16 Καστή Παναγιώτα ΛΕΙΨΩΝ Λιμάνι 85001 ΛΕΙΨΟΙ 22470 41300
17 Τσακίρη Φωτεινή ΣΥΜΗΣ Αιγιαλός 85600 ΣΥΜΗ 22460 71332
18 Παπαγεωργίου Αγορίτσα ΚΑΛΥΘΙΩΝ Αλ. Διάκου 1 85105 ΚΑΛΥΘΙΕΣ 22410 86290
19 Αρφαράς Εμμανουήλ ΠΕΙΡΑΙΑ Ακτή Μιαούλη 21 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 210 4100066

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

Διευκρινήσεις/Απαντήσεις επί ερωτημάτων για τον Οδηγό Προγράμματος «Πράσινη Επιχείρηση 2010» (PDF, 175 KB)

 

**********************************************

Τι Προσφέρει Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου από το 2003 έχει συμβάλει επιτυχημένα στην διαχείριση έργων για το Γ΄ ΚΠΣ ως τελικός δικαιούχος που αναλάμβανε την παραλαβή, την αξιολόγηση και τον έλεγχο επενδυτικών προτάσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσμα διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Επιχορηγήσεων και μπορεί να υποστηρίξει πλήρως τους υποψήφιους-επενδυτές προσφέροντας εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου από εξειδικευμένα στελέχη στα καταστήματα μας καθώς και ολοκληρωμένες χρηματοδοτικές λύσεις με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ως "Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης", βρίσκεται δίπλα σας και σας στηρίζει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας με:

 • Παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων 
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για τη συμπλήρωση του επενδυτικού φακέλου
 • Πιστοποίηση υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
 • Καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους επενδυτές

Επιπλέον, η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου στηρίζει την επιχειρηματική πρωτοβουλία και παρέχει πλήρη κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των επενδυτικών σχεδίων προσφέροντας:

 • Δυνατότητα χορήγησης του προβλεπόμενου από το επενδυτικό σχέδιο δανείου 
 • Δυνατότητα προεξόφλησης της επιχορήγησης
 • Δυνατότητα χορήγησης εγγυητικής επιστολής για προκαταβολή επιχορήγησης
 • Ανταγωνιστικά επιτόκια

**********************************************

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε ένα από τα καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε  με τους υπεύθυνους του προγράμματος:

 • Παντελής Γεωργάκης 22410-80550 (ώρες 12:00 - 15:00)
 • Ιωάννης 'Αμαλλος 22410-80543 (ώρες 09:00 - 15:00)
 • Ιωάννα Καρύδη 22410-80541 (ώρες 09:00 - 15:00)
 
  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου