ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010Καταθέσεις χωρίς «ρίσκο» με χρονική δέσμευση για υψηλότερες αποδόσεις

Πρόκειται για καταθετικό λογαριασμό με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μετά την λήξη της οποίας παρέχεται η δυνατότητα διακοπής ή ανανέωσης της κατάθεσης.  Το επιτόκιο της κατάθεσης είναι σταθερό καθόλη τη διάρκειά της, ενώ οι τόκοι καταβάλλονται στην λήξη της περιόδου αποταμίευσης μαζί με το αρχικό κεφάλαιο.

  • Τα επιτόκια ποικίλουν και καθορίζονται ανάλογα με το ύψος της κατάθεσης και την χρονική της διάρκεια
  • Η καταβολή των τόκων γίνεται με την λήξη της περιόδου (Από τους τόκους παρακρατείται ο εκάστοτε προβλεπόμενος φόρος για απόδοση στο Δημόσιο, σήμερα 10%)
  • Το ύψος της κατάθεσης κυμαίνεται από 1.000€ έως >1.000.000€, ενώ
  • Η διάρκεια της κατάθεσης μπορεί να είναι από 30 έως και 365 ημέρες

Σε περίπτωση πρόωρης, μερικής ή πλήρους, ανάληψης ο δικαιούχος επιβαρύνεται με μία ποινή επί των δεδουλευμένων τόκων, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψος της ανάληψης και τις ημέρες που απομένουν για τη λήξη ,χωρίς σε καμία περίπτωση να επηρεάζεται το αρχικό κεφάλαιο της κατάθεσης

Καταθέσεις στο συγκεκριμένο λογαριασμό δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν πριν από την λήξη του

Εποχιακά Προϊόντα:


Το εξειδικευμένο σύστημα ηλεκτρονικών δοσοληψιών (e-services) σας "λύνει τα χέρια", παρέχοντας σας τη δυνατότητα να εκτελείτε τις τραπεζικές σας συναλλαγές όλο το 24ώρο, εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή σας.


ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Πιστωτικών καρτών
2241 0 80 565
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
08:00 - 18:00

ΓΡΑΜΜΗ 24x7
210 6244 684
για Δήλωση κλοπής ή
απώλειας κάρτας
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Παρακαλούμε θυμηθείτε την ευθύνη σας για το περιβάλλον, πριν τυπώσετε οποιοδήποτε έντυπο από την ιστοσελίδα μας. Η Tράπεζα Δωδεκανήσου εφαρμόζει για τη λειτουργία της πρακτικές paperless.
COPYRIGHT ©ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2011 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ © ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - Τελευταία Ενημέρωση