ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010Η Τράπεζα Δωδεκανήσου, συμπληρώνει 15 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας και ανταποδίδει την εμπιστοσύνη που της επέδειξαν όλοι οι Δωδεκανήσιοι, προσφέροντας

Νέα 6μηνη προθεσμιακή κατάθεση

Με ανοδικό κλιμακούμενο επιτόκιο & απόδοση τόκων ανά μήνα

«ΑΝΟΔΟΣ» ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6-ΜΗΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Εγγυημένο κλιμακούμενο επιτόκιο που αυξάνεται κάθε μήνα έως 5.30%

4,20% για την πρώτη περίοδο εκτοκισμού (1ος μήνας)

4,30% για την δεύτερη περίοδο εκτοκισμού (2ος μήνας)

4,40% για την τρίτη περίοδο εκτοκισμού (3ος μήνας)

4,50% για την τέταρτη περίοδο εκτοκισμού (4ος μήνας)

4,60% για την πέμπτη περίοδο εκτοκισμού (5ος μήνας)

5,30% για την έκτη περίοδο εκτοκισμού (6ος μήνας)

Ευελιξία & ελευθερία στο κεφάλαιό σας

Με δυνατότητα μερικής ή ολικής ρευστοποίησης της κατάθεσής σας χωρίς ποινή, στις ημερομηνίες μηνιαίας ανανέωσής της.

Πρόσθετο εισόδημα

Με αυτόματη απόδοση των τόκων στο λογαριασμό του ταμιευτηρίου σας, μηνιαία.

Διατίθεται για ποσά 10.000 - 150.000€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ:

Παρατίθεται παράδειγμα υπολογισμού μηνιαίων αποδόσεων ενδεικτικά (*), προ και μετά τους φόρους, για κατάθεση ποσού 100.000€ με ημερομηνία έναρξης της επένδυσης την 10/08/2011 και λήξης την 10/02/2012:

ΠΟΣΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Έναρξη:  
100,000.00 10/07/2011 ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΟΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ
ΛΗΞΗ 1ου ΜΗΝΑ 10/08/2011 4.20% 356.71 35.67 321.04
ΛΗΞΗ 2ου ΜΗΝΑ 10/09/2011 4.30% 353.42 35.34 318.08
ΛΗΞΗ 3ου ΜΗΝΑ 10/10/2011 4.40% 373.70 37.37 336.33
ΛΗΞΗ 4ου ΜΗΝΑ 10/11/2011 4.50% 369.86 36.99 332.88
ΛΗΞΗ 5ου ΜΗΝΑ 10/12/2011 4.60% 390.68 39.07 351.62
ΛΗΞΗ 6ου ΜΗΝΑ 10/01/2012 5.30% 450.14 45.01 405.12
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ 184   2294.52 229.45 2065.07
ΜΙΚΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ: 4.55%  
ΚΑΘΑΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ: 4.10%  

(*) Ο υπολογισμός του τόκου γίνεται με βάση το έτος τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών. Οι τόκοι αποδίδονται κάθε μήνα στην επέτειο του προϊόντος (ημερομηνία ανανεώσεως) με πίστωση στον συνδεδεμένο καταθετικό λογαριασμό του δικαιούχου. Εάν κάποια από τις επετείους αυτές δεν είναι εργάσιμη ημέρα πληρωμών, η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.


Το εξειδικευμένο σύστημα ηλεκτρονικών δοσοληψιών (e-services) σας "λύνει τα χέρια", παρέχοντας σας τη δυνατότητα να εκτελείτε τις τραπεζικές σας συναλλαγές όλο το 24ώρο, εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή σας.


ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Πιστωτικών καρτών
2241 0 80 565
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
08:00 - 18:00

ΓΡΑΜΜΗ 24x7
210 6244 684
για Δήλωση κλοπής ή
απώλειας κάρτας
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Παρακαλούμε θυμηθείτε την ευθύνη σας για το περιβάλλον, πριν τυπώσετε οποιοδήποτε έντυπο από την ιστοσελίδα μας. Η Tράπεζα Δωδεκανήσου εφαρμόζει για τη λειτουργία της πρακτικές paperless.
COPYRIGHT ©ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2011 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ © ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - Τελευταία Ενημέρωση