Αρχική Σελίδα
 

12/6/2009
Αποστολή με Email  Eκτύπωση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.
-aaa
Καλούνται τα μέλη της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. να λάβουν μέρος, στην 16η Τακτική Γενική Συνέλευση (επαναληπτική) που θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο, το Σάββατο 13 Ιουνίου 2009 και ώρα 9:30 το πρωί, στην αίθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ» του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Γρ. Λαμπράκη 8 (2ος όροφος) στην Ρόδο, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης :


Θέμα 1ο: Έγκριση εισόδου στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου όλων των Συνεταίρων που εγγράφησαν από τις 01/06/2008 μέχρι τις 31/05/2009, μετά από σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Τράπεζας.

Θέμα 2ο:Απολογισμός Δ.Σ. της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2008 - 31/12/2008.

Θέμα 3ο:Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Διανομής των Αποτελεσμάτων της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2008 - 31/12/2008.

Θέμα 4ο:Απαλλαγή των μελών των Δ.Σ. της Τράπεζας της περιόδου 01/01/2008 - 31/12/2008, από την ευθύνη της διαχείρισης για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2008 - 31/12/2008.

Θέμα 5ο:Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων της χρήσης 2009.

Θέμα 6ο:Τροποποίηση-Συμπλήρωση Άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας.

Θέμα 7ο:Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2009.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά το Σάββατο 20 Ιουνίου 2009 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.


ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου NOISIS Internet Services