Αρχική Σελίδα
 

18/6/2010
Αποστολή με Email  Eκτύπωση
ΘΕΜΑ: Η 17η Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, οριστικά το Σάββατο 19 Ιουνίου, ώρα 9.30 π.μ. στο Επιμελητήριο
-aaa
Ρόδος, 18 Ιουνίου 2010
Αύριο Σάββατο 19 Ιουνίου 2009 και ώρα 09.30, θα συγκληθεί οριστικά η 17η Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, στην αίθουσα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, στην Ρόδο. Τα κύρια θέματα ημερησίας διάταξης είναι :

-Απολογισμός Δ.Σ. της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2009 - 31/12/2009.

-Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Διανομής των Αποτελεσμάτων της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2009 - 31/12/2009.

-Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων της χρήσης 2010.

-Τροποποίηση-Συμπλήρωση Άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας & κωδικοποίησή του.

-Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2010.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση της Τράπεζας έχουν όλα τα μέλη.

Επισημαίνεται ότι παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον η Τράπεζα διατήρησε τη θέση της στην αγορά και παρουσίασε το 2009 σταθερότητα στα κέρδη της και αύξηση των περισσότερων μεγεθών της σε σχέση με το 2008. Συγκεκριμένα :

-Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν τελικά στα 2.029.000 €, μετά τις αυξημένες συμπληρωματικές προβλέψεις λόγω συντηρητικότητας.

-Τα ίδια κεφάλαια της ανέρχονται σήμερα στα 38,8 εκατομμύρια €

-Το ενεργητικό της ανήλθε στα 350 εκατομμύρια € και ήταν αυξημένο κατά 25%

-Το υπόλοιπο των καταθέσεων ανήλθε στα 304,7 εκατομμύρια € και ήταν αυξημένο κατά 20,5%

-Οι χορηγήσεις ανήλθαν στα 257,6 εκατομμύρια € περίπου παρουσιάζοντας μια ελαφρά υποχώρηση σε σχέση με το 2008, καθώς η Τράπεζα ακολούθησε συντηρητική πολιτική χορηγήσεων, ακολουθώντας τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς

-Τέλος ο δείκτης κεφαλαιακής επαρκείας της παραμένει σε υψηλά επίπεδα της τάξης του 13%

Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης τα αποτελέσματα αυτά κρίνονται πολύ ικανοποιητικά αποδεικνύοντας ότι η Τράπεζα Δωδεκανήσου μετά από 15 σχεδόν χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας έχει εδραιωθεί πάνω σε γερές οικονομικές βάσεις, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη των Δωδεκανησίων. Έτσι σήμερα πλέον οι συνεταίροι της πλησιάζουν τους 21.000, απασχολεί 140 εργαζόμενους και διαθέτει ένα δίκτυο 19 καταστημάτων και 28 ΑΤΜ με παρουσία σε 11 από τα νησιά μας και στον Πειραιά.

Με την ευκαιρία γνωστοποιείτε ότι ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες διαμόρφωσης του ακινήτου που θα στεγάσει το νέο κατάστημα της Τράπεζας στην Πάτμο, το 20ο του δικτύου της, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει εντός του Αυγούστου.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου NOISIS Internet Services