Αρχική Σελίδα
 

15/11/2010
Αποστολή με Email  Eκτύπωση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
-aaa
Την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010 θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου στις 6 το απόγευμα.
Η θεματολογία της Γενικής Συνέλευσης αφορά αποκλειστικά σε τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Καταστατικού της Τράπεζας, οι οποίες προέρχονται από την πρόσφατη τροποποίηση του Ν. 1667/86, ο οποίος καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Συνεταιριστικών Τραπεζών.
Ανάμεσα στα θέματα που αλλάζουν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνονται η αύξηση του μέγιστου αριθμού συνεταιριστικών μερίδων που μπορεί να κατέχει κάθε συνέταιρος, η μείωση της ευθύνης του κάθε μέλους έναντι του συνεταιρισμού, η δυνατότητα ενεχυρίασης της συνεταιριστικής μερίδας, η δυνατότητα δημιουργίας πρόσθετων εκλογικών κέντρων για τις εκλογικές διαδικασίες, κ.ο.κ.
Η Γ.Σ. είναι τελική και θα πραγματοποιηθεί με όσα μέλη παρευρεθούν αυτοπροσώπως.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. να λάβουν μέρος στην οριστική Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο, την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 18:00 (έξι το απόγευμα), στην αίθουσα Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, (2ος όροφος) στην οδό Γρ. Λαμπράκη 8 στη Ρόδο, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης :

Θέμα 1ο: Έγκριση εισόδου στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου όλων των Συνεταίρων που εγγράφησαν από την 01/06/2010 μέχρι τις 31/10/2010, μετά από σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Τράπεζας.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση άρθρων 7, 8, 9, 14, 29, 34,38, 46, 49, 50, 51, 59, 64 του Καταστατικού και προσθήκη νέου άρθρου 74.
 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου NOISIS Internet Services