Αρχική Σελίδα
 

14/05/2009
Αποστολή με Email  Eκτύπωση
ΑΝΟΔΙΚΗ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2008
-aaa
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου συνεχίζοντας την μακροχρόνια ανοδική πορεία ανάπτυξης της, παρουσίασε και για το 2008 μεγέθη σημαντικά αυξημένα σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2007. Συγκεκριμένα :

-Το ενεργητικό της ανήλθε στα 298 εκατομμύρια € και ήταν αυξημένο κατά 15,8%

-Οι χορηγήσεις ανήλθαν στα 265 εκατομμύρια € περίπου παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23% € και οι καταθέσεις στα 261 εκατομμύρια € με αύξηση 13%.

-τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 2.303.339 € αυξημένα κατά 4,1% σε σχέση με το 2007. Επισημαίνεται ότι τα κέρδη ήταν αρκετά υψηλοτέρα όμως λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθηκών η Τράπεζα έκανε αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, κατά 250.000 € επιπλέον.

- Τέλος τα ίδια κεφάλαια της μετά την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου τον Οκτώβριο 2008, ανέρχονται σήμερα στα 38 εκατομμύρια € περίπου και είναι αυξημένα κατά 51%
Η σταθερή αυτή ανοδική εξέλιξη των μεγεθών της Τράπεζας Δωδεκανήσου, ιδιαίτερα στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης αποδεικνύει την δυναμική του Πιστωτικού μας Ιδρύματος καθώς και την εμπιστοσύνη με την οποία το περιβάλλουν όλοι οι Δωδεκανήσιοι, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Επισημαίνεται ότι η διεθνής χρηματοπιστωτική αναταραχή δεν βρήκε την Τράπεζα ανέτοιμη, ούτε χωρίς εφόδια, καθώς ο πελατοκεντρικός και τοπικός χαρακτήρας, την «θωρακίζουν» απέναντι σε τέτοιες κρίσεις. Η Τράπεζα Δωδεκανήσου, όπως άλλωστε καμιά άλλη συνεταιριστική τράπεζα, δεν είχε τοποθετήσεις σε διεθνή ομόλογα και σύνθετα προϊόντα υψηλού ρίσκου, άρα δεν επηρεάστηκε άμεσα από τα αίτια που δημιούργησαν την διεθνή κρίση.

Η Τράπεζα Δωδεκανήσου χρηματοδοτεί ντόπιες επιχειρήσεις και ιδιώτες, χρησιμοποιώντας καταθέσεις της τοπικής Οικονομίας. Επιπλέον σαν Τράπεζα δεν είναι υπερχορηγητική, αφού τα δάνεια της είναι σε ισορροπία με τις καταθέσεις της. Διατηρεί επαρκή ρευστότητα και ο δείκτης των καθυστερήσεων της είναι εξαιρετικά χαμηλός. Με την δυναμική πορεία ανάπτυξης της όλα αυτά τα χρόνια και με την σημερινή ισχυρή της θέση στην τοπική αγορά απέδειξε ότι διαθέτει την εγρήγορση, την ευελιξία και τις ισχυρές βάσεις που απαιτούνται στο σημερινό ανταγωνιστικό τραπεζικό περιβάλλον.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου NOISIS Internet Services