Αρχική Σελίδα
 

11/5/2009
Αποστολή με Email  Eκτύπωση
- Μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων της Τράπεζας Δωδεκανήσου στα επιχειρηματικά δάνεια, στα επίπεδα του Ιουνίου 2008. - - Η 16η τακτική Γενική Συνέλευση ορίσθηκε την 20η Ιουνίου 2009
-aaa
Σε συνέχεια της πρόσφατης μείωσης του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η Τράπεζα Δωδεκανήσου προχώρησε σε μείωση του βασικού επιτοκίου χορηγήσεων των Επιχειρηματικών Δανείων της κατά 0,50%. Επισημαίνεται ότι μετά τις δυο μειώσεις του βασικού επιτοκίου χορηγήσεων, στις οποίες προχώρησε η Τράπεζα Δωδεκανήσου μέσα στο τελευταίο δίμηνο, αυτό έχει πλέον διαμορφωθεί στα προ οικονομικής κρίσης επίπεδα του Ιουνίου 2008.

Το γεγονός αυτό υποδηλώνει έμπρακτα ότι οι χρηματαγορές κινούνται πλέον σε σταθερότερους ρυθμούς και τα προβλήματα ρευστότητας του τραπεζικού κλάδου ομαλοποιούνται με ταχείς ρυθμούς .

Ως συνέπεια της μείωσης του βασικού επιτοκίου χορηγήσεων της Τράπεζας Δωδεκανήσου αντίστοιχα μειώθηκαν κατά 0,50% τα επιτόκια των υφισταμένων επιχειρηματικών δανείων καθώς και των στεγαστικών δανείων που χορηγήθηκαν μετά την 1-11-2008, που βάση σύμβασης καθορίζονται από αυτό. Κατά 0,25% μειώθηκε επίσης το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων που χορηγήθηκαν μέχρι 31-10-2008.

Γνωστοποιείται επίσης ότι η 16η τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας προγραμματίζεται για το Σάββατο 20 Ιουνίου, ώρα 09.30 στην αίθουσα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, στην Ρόδο.
Τα κύρια θέματα ημερησίας διάταξης της 16ης Γενικής Συνέλευσης είναι :

-Απολογισμός Δ.Σ. της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2008 - 31/12/2008.

-Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Διανομής των Αποτελεσμάτων της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2008- 31/12/2008

-Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων της χρήσης 2009

-Τροποποίηση-Συμπλήρωση Άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας.

-Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2009 και άλλα.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση της Τράπεζας έχουν όλα τα μέλη.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου NOISIS Internet Services