Αρχική Σελίδα
 

8/12/2009
Αποστολή με Email  Eκτύπωση
Κατάθεση προτάσεων για το υπαγωγή στο ΕΣΠΑ έως 18 Δεκεμβρίου 09 - Προσλήψεις δικηγόρου και υπαλλήλου στη Νίσυρο
-aaa
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου στα πλαίσια της ενημέρωσης που παρέχει η στις επιχειρήσεις πελάτες/μέλη της υπενθυμίζει ότι στις 18 Δεκεμβρίου 2009 λήγει η προθεσμία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, στους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού, της μεταποίησης και της παροχής υπηρεσιών. Όσες επομένως μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιθυμούν να ενημερωθούν και να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για ένατοι στο πρόγραμμα θα πρέπει άμεσα να αποταθούν στα καταστήματα της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, έως την παραπάνω ημερομηνία.

Η Τράπεζα Δωδεκανήσου με μεγάλη εμπειρία, εξειδικευμένα στελέχη και βαθειά γνώση, πιστοποιημένος ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, εχει ήδη δεχθεί και αξιολογήσει αρκετές αιτήσεις υπαγωγής επιχειρήσεων στο πρόγραμμα ενίσχυσης, στις οποίες παρέχει την δυνατότητα προεξόφλησης του 100% της εγκεκριμένης επιδότησης, αλλά και δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης με ευνοϊκούς ορούς.

Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα Δωδεκανήσου και στους 4 τέσσερις προηγούμενους κύκλους του προγράμματος, έχει σημειώσει σημαντικά μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, καθώς πάνω από 250 επιχειρήσεις έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμα μέσω της Τράπεζας Δωδεκανήσου.

Επίσης στα πλαίσια της ενίσχυσης των υπηρεσιών της η Τράπεζα προκήρυξε διαγωνισμό για την πρόσληψη ενός ακόμη δικηγόρου που θα στελεχώσει την Νομική της Υπηρεσία καθώς και ενός υπαλλήλου για το κατάστημα της Νισύρου.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται μόνο στo Κεντρικό Κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας στην Ρόδο (Εθν. Αντιστάσεως 51, 85100 Ρόδος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους δικηγόρους μέχρι και Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 και για την Νισυρο μέχρι Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2010. Τυχόν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την παρούσα δημοσίευση δεν θα ληφθούν υπόψη.
Για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους κ.κ. Αντωνόπουλο τηλ. 22410-80516 και Λουμάνη 22410-80538. Λεπτομέρειες στο website της Τράπεζας στην διεύθυνση www.bankdodecanese.gr

Συνοπτικές προκηρύξεις θα δημοσιευθούν στον τοπικό τύπο.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου NOISIS Internet Services