Αρχική Σελίδα
 

8/7/2003
Αποστολή με Email  Eκτύπωση
Διανομή Μερίσματος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου - Υψηλή συνολική απόδοση 6,15% της συνεταιριστικής μερίδας και για το 2002
-aaa
Μετά την έγκριση της πρόσφατης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, να διανείμει στα μέλη της για την χρήση 2002 μέρισμα συνολικής αξίας 553.331,20€ αποδόθηκε στους συνεταίρους της Τράπεζας το μέρισμα των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν. Το μέρισμα έχει ήδη κατατεθεί από Τρίτη 8 Ιουλίου στους λογαριασμούς των συνεταίρων της Τράπεζας. Κατά την διάρκεια τη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε να δοθεί στις παλαιές μερίδες που αποκτήθηκαν έως τις 31-12-2001, μέρισμα 6,4€ που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 2,94%. Στις μερίδες που αποκτήθηκαν μετά τις 31-12-2001, το μέρισμα υπολογίζεται αναλογικά με την ημερομηνία κτήσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική απόδοση της συνεταιριστικής μερίδας (υπεραξία και μέρισμα ) ήταν και για το 2002 αρκετά υψηλή καθώς ανήλθε στο 6,15%, απόδοση σχεδόν τριπλάσια από το τρέχον επιτόκιο των καταθέσεων Ταμιευτηρίου. Επισημαίνεται η διαχρονικά υψηλή απόδοση της συνεταιριστικής μερίδας της Τράπεζας Δωδεκανήσου γεγονός που την καθιστά μία ιδιαίτερα αποδοτική μορφή επένδυσης. Συνίσταται επομένως σε όλους τους Δωδεκανήσιους να γίνουν τώρα μέλη της Τράπεζας καταβάλλοντας εγγραφή 45€ και αγοράζοντας τουλάχιστον μία συνεταιριστική μερίδα αξίας 225 €. ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου NOISIS Internet Services