Αρχική Σελίδα
 

10/12/2003
Αποστολή με Email  Eκτύπωση
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στην τελευταία συνεδρίαση του λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της Τράπεζας, αποφάσισε η αξία της συνεταιριστικής μερίδας από την 1η Ιανουαρίου 2004 να
-aaa
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στην τελευταία συνεδρίαση του λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της Τράπεζας, αποφάσισε η αξία της συνεταιριστικής μερίδας από την 1η Ιανουαρίου 2004 να διαμορφωθεί στις 115,50 € έναντι των 112,50 που ισχύει σήμερα. Θα δοθεί δηλαδή μία αύξηση της τάξης του 2,6% που είναι σημαντικά υψηλότερη από τις τρέχουσες αποδόσεις της χρηματαγοράς.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του Πιστωτικού Ιδρύματος η κερδοφορία του θα κυμανθεί στα επίπεδα του έτους 2002, που σημαίνει ότι η αναμενόμενη μερισματική απόδοση θα παραμείνει στα υψηλά επίπεδα του 2,5% - 3%, ποσοστά ικανοποιητικά για τον κλάδο και την λειτουργία του. Συνολικά η απόδοση της μερίδας για το έτος 2003 προσδοκάται να υπερβεί σε ποσοστό το 5,5%.

Στο προσεχές επομένως δεκαπενθήμερο, δίδεται η δυνατότητα στους Δωδεκανήσιους να εγγραφούν μέλη της Τράπεζας και να αποκτήσουν μερίδες. Η ίδια δυνατότητα δίδεται και στα παλαιά μέλη που μπορούν να εμπλουτίσουν το χαρτοφυλάκιο των μερίδων τους με νέες, αποκτώντας γρήγορη και σίγουρη απόδοση της επένδυσής τους.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε μέλος έχει την δυνατότητα να αποκτήσει μέχρι 1202 συνεταιριστικές μερίδες και ότι το δικαίωμα εγγραφής στην Τράπεζα για κάθε νέο συνέταιρο είναι 45 € (εφάπαξ).

Όσο αφορά τα μεγέθη της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ θα πρέπει να υπογραμμισθεί η σταθερή και διαχρονικά ανοδική πορεία της. Το Πιστωτικό Ίδρυμα του νομού αριθμεί σήμερα περίπου 14.300 μέλη, έχει Ίδια Κεφάλαια 18.600.000 €, διατηρεί 11 Καταστήματα στα νησιά της Δωδεκανήσου και ετήσια κερδοφορία που κυμαίνεται στο 1.400.000 € και επίπεδα υπολοίπων Χορηγήσεων και Καταθέσεων που υπερβαίνουν τα 100.000.000 €.

Αυτή η σταθερότητα της ανοδικής εξέλιξης των μεγεθών και των οικονομικών δεικτών της Τράπεζας των Δωδεκανησίων είναι που επιτρέπει την αυξητική τάση των αποδόσεων της μερίδας και που δίδει το κίνητρο για προσέλκυση νέων μελών, ιδιαίτερα αυτή την εποχή που υλοποιείται άμεση απόδοση της αύξησης της υπεραξίας της συνεταιριστικής μερίδας.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου NOISIS Internet Services