Αρχική Σελίδα
 

24/6/2004
Αποστολή με Email  Eκτύπωση
11η Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, το Σάββατο 26 Ιουνίου 2004, ώρα 9.30 πμ στο Ακταίον
-aaa
Το προσεχές Σάββατο 26 Ιουνίου 2004, θα συγκληθεί οριστικά η 11η τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΑΚΤΑΙΟΝ στην Ρόδο, στις 9.30 το πρωί, με κύρια θέματα ημερησίας διάταξης τον Απολογισμό 2003, την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 2003 και τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων 2004.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση της Τράπεζας έχουν όλα τα μέλη της, αλλά μπορεί να παραβρεθεί και όποιος Δωδεκανήσιος έχει ενδιαφέρον για την πορεία και την δραστηριότητα της.

Επισημαίνεται η σημαντική αύξηση παρουσίασε η κερδοφορία της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ το έτος 2003. Τα καθαρά κέρδη του Πιστωτικού Ιδρύματος ανήλθαν σε 1.632.803,51€, έναντι 1.393.155,12€ το 2002, εμφανίζοντας ετήσια αύξηση κατά 17,2%.

Η βελτίωση της κερδοφορίας επιτρέπει στο Δ.Σ. της Τράπεζας να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή αυξημένου μερίσματος για το 2003, συγκεκριμένα 3,28€ ανά μερίδα, έναντι μερίσματος 3,20€ για το 2002. Εάν μάλιστα συνυπολογισθεί η ετήσια υπεραξία της συνεταιριστικής μερίδας, η συνολική καθαρή απόδοση για κάθε μέλος της Τράπεζας το 2003 ανέρχεται στο 5,6%, ποσοστό ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και περίπου τετραπλάσιο από την μέση απόδοση των καταθέσεων ταμιευτηρίου σήμερα.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι ο οικονομικός σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου κος Π. Γεωργάκης, θα εκπροσωπήσει την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ) σε σύσκεψη εμπειρογνωμόνων στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2004, με σκοπό την προετοιμασία της τακτικής Γενική Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Συνεταιριστικών Τραπεζών (EACB).
Το γεγονός ότι οι Ελληνικές Συνεταιριστικές Τράπεζες εκπροσωπούνται σε αυτές τις σημαντικές συσκέψεις από ένα στέλεχος της Τράπεζας Δωδεκανήσου, καταδεικνύει το ειδικό βάρος της Τράπεζας Δωδεκανήσου αλλά και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει, στην ανάπτυξη της Συνεταιριστικής πίστης στην Ελλάδα.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου NOISIS Internet Services