Αρχική Σελίδα
 

28/7/2004
Αποστολή με Email  Eκτύπωση
ΑΝΟΔΙΚΗ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2004
-aaa
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου συνεχίζοντας την ανοδική πορεία ανάπτυξης της, παρουσίασε κέρδη πρώτου 6μήνου 2004 τα οποία ανήλθαν στα 826.804 €. Τα κέρδη του 6μήνου είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις του έτους και τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό Εσόδων -Εξόδων 2004.

Απόλυτα ικανοποιητική κρίνεται επίσης η εξέλιξη των μεγεθών δραστηριότητάς της. Συγκεκριμένα τα υπόλοιπα Χορηγήσεων έφθασαν τα 110.000.000 € και των Καταθέσεων της τα 117.000.000 €. Σημαντική είναι επίσης και η αύξηση των μελών της Τράπεζας που υπερέβησαν ήδη τα 15.200 φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ τα ίδια Κεφάλαια της προσέγγισαν τα 20.000.000 €.

Η σταθερά αυξητική πορεία της Τράπεζας αποδεικνύει την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη των Δωδεκανησίων στην Τράπεζα Δωδεκανήσου, την Τράπεζα του τόπου μας .

Υπενθυμίζετε ότι για να μπορέσει οποιοσδήποτε Δωδεκανήσιος να απολαμβάνει τα οφέλη και τις υπηρεσίες της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου θα πρέπει να γίνει μέλος της. Μέλος μπορεί να γίνει κάθε ενήλικο φυσικό η νομικό πρόσωπο συμπληρώνοντας μια απλή αίτηση, αγοράζοντας μια τουλάχιστον συνεταιριστική μερίδα άξιας 115,5 € και καταβάλλοντας εφάπαξ 45 € ως δικαίωμα εγγραφής.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται επίσης οι εργασίες για το νέο κατάστημα της Τράπεζας στα Καρδάμαινα της Κω το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Αύγουστο, καθώς και για την εγκατάσταση αυτόματου μηχανήματος ΑΤΜ στην Χάλκη το οποίο θα προσφέρει για πρώτη φορά Τραπεζικές Υπηρεσίες στους επισκέπτες και τους κατοίκους του νησιού.

Η Τράπεζα Δωδεκανήσου με την ολοκλήρωση των εργασιών στη Χάλκη θα έχει πλέον παρουσία σε 8 νησιά του Νομού μας.


ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου NOISIS Internet Services