Αρχική Σελίδα
 

16/3/2005
Αποστολή με Email  Eκτύπωση
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟ
-aaa
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ΣΥΝ.Π.Ε ανακοινώνει ότι προκειμένου να προβεί στην πρόσληψη 1 υπάλληλου, για το Κατάστημα της στην Κάρπαθο, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις, αφού προμηθευτούν από το Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας (Εθνικής Αντιστάσεως 51, Ρόδος) ή το Κατάστημα Καρπάθου (Δημοκρατίας και Ακροπόλεως, Πηγάδια Καρπάθου, τηλ. 2245 0 29040) την αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού.

Προσόντα

Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. Σχολής Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Ι.Ε.Κ. με Κατεύθυνση Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τραπεζικών Εργασιών - Ηλικία έως 36 ετών - Μόνιμη κατοικία στην Κάρπαθο - Χρήση Η/Υ - Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας - Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε Τράπεζα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται στο Κατάστημα Καρπάθου στα Πηγάδια ή στο Κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας στην Ρόδο (Εθν. Αντιστάσεως 51, 85100 Ρόδος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και Παρασκευή 1 Απριλίου 2005. Τυχόν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την παρούσα δημοσίευση δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Μπονιάτη (22410 80550) ή στον κ. Οικονόμου στην Κάρπαθο (22450 29040). Λεπτομέρειες στο website της Τράπεζας στην Διεύθυνση www.bankdodecanese.gr .

Ρόδος, 15 Μαρτίου 2005
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου NOISIS Internet Services