Αρχική Σελίδα
 

11/06/2005
Αποστολή με Email  Eκτύπωση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.
-aaa
Καλούνται τα μέλη της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. να λάβουν μέρος στην 12η Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί οριστικά στην Ρόδο, το Σάββατο 25 Ιουνίου 2005 και ώρα 9:30 το πρωϊ, στην αίθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ» του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Γρ. Λαμπράκη 8 (2ος όροφος) στην Ρόδο, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης :

Θέμα 1ο: Έγκριση εισόδου στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου όλων των Συνεταίρων που εγγράφησαν από τις 01/06/2004 μέχρι τις 31/05/2005, μετά από σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Τράπεζας.

Θέμα 2ο:Απολογισμός Δ.Σ. της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2004 - 31/12/2004.

Θέμα 3ο:Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Διανομής των Αποτελεσμάτων της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2004 - 31/12/2004.

Θέμα 4ο:Απαλλαγή των μελών των Δ.Σ. της Τράπεζας της περιόδου 01/01/2004 - 31/12/2004, από την ευθύνη της διαχείρισης για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2004 - 31/12/2004.

Θέμα 5ο:Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων της χρήσης 2005.

Θέμα 6ο:Επικύρωση απόφασης για την συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της Πανελλήνιας Τράπεζας.

Θέμα 7ο:Κωδικοποίηση Καταστατικού Τράπεζας.

Θέμα 8ο:Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2005.

 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου NOISIS Internet Services