Αρχική Σελίδα
 

13/10/2005
Αποστολή με Email  Eκτύπωση
ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 16%
-aaa
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου συνεχίζοντας την ανοδική πορεία ανάπτυξης της, παρουσίασε κέρδη 9μήνου 2005 τα οποία ανήλθαν στα 1.620.342 €. Τα κέρδη του 9μήνου είναι αυξημένα κατά 16% σε σχέση με τις προβλέψεις του έτους και τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό Εσόδων -Εξόδων 2005.

Απόλυτα ικανοποιητική κρίνεται επίσης η εξέλιξη των μεγεθών δραστηριότητάς της. Συγκεκριμένα τα υπόλοιπα Χορηγήσεων υπερέβησαν τα 132.000.000 € και των Καταθέσεων τα 150.000.000 €. Σημαντική είναι επίσης και η αύξηση των μελών της Τράπεζας που έφθασαν ήδη τα 17.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ τα ίδια Κεφάλαια της προσέγγισαν τα 20.600.000 €.

Υπενθυμίζεται ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκάνησου συμπληρώνει φέτος τον Νοέμβριο 10 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας. Μέσα στα 10 χρόνια λειτουργίας της έχει αναπτύξει ένα δίκτυο 15 καταστημάτων με παρουσία σε 9 νησιά της Δωδεκανήσου, παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μεγέθη αξιοζήλευτα για τοπική Τράπεζα και διαθέτει πλέον μια σειρά από σύγχρονες υπηρεσίες όπως η πιστωτική κάρτα, το internet-banking, η υπηρεσίας πληρωμής λογαριασμών κ.α., που στόχο έχουν την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του συνεταίρου / πελάτη μας.

Όμως πέρα από την λειτουργία της ως σύγχρονη Τράπεζα προσανατολισμένη στην ικανοποίηση των αναγκών των μελών / πελατών της, η Τράπεζα Δωδεκάνησου διαδραματίζει ένα σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο στην τοπική Δωδεκανησιακή Οικονομία. Προσφέροντας Τραπεζική εξυπηρέτηση στα ακριτικά νησιά, συμμετέχοντας στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες των τοπικών φορέων, εξυπηρετώντας πάνω από 6.500 επιχειρήσεις και 14.000 νοικοκυριά στα Δωδεκάνησα αποτελεί βασικό κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη και την οικονομική ευρωστία του Τόπου μας.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου NOISIS Internet Services