Αρχική Σελίδα
 

16/3/2006
Αποστολή με Email  Eκτύπωση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
-aaa
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου συμμετέχει ως φορέας υποδοχής, ενημέρωσης, αξιολόγησης και έλεγχου στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Ιδιαίτερα στον Γ κύκλο προκήρυξης των ΠΕΠ, που αφορά σε επενδυτικά σχέδια τουριστικών μονάδων και μονάδων μεταποίησης και ισχύει από τις 15 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου 2006, δίδεται η δυνατότητα σε πλήθος Δωδεκανησιακών Επιχειρήσεων να επωφεληθούν και να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη τους.

Με βάση την προκήρυξη, μπορούν να επιδοτηθούν σε ποσοστό 48%- 50% επενδυτικά προγράμματα επιχειρήσεων, αξίας μεταξύ 30.000€ και 350.000€. Τα επενδυτικά προγράμματα αφορούν σε όλες τις μεταποιητικές και τουριστικές επιχειρήσεις. Ειδικά στα Ξενοδοχεία εμπίπτουν οι επιχειρήσεις Γ, Δ και Ε κατηγορίας, καθώς και οι μονάδες Β κατηγορίας με δυναμικότητα έως 125κλινες. Επισημαίνεται ότι δεν επιδοτείται η δημιουργία νέων κλινών, αλλά δράσεις όπως ο εκσυγχρονισμός των τουριστικών επιχειρήσεων, η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών κ.α. Σημειώνεται ότι η ίδια συμμετοχή των επιχειρήσεων δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το 25% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ στις τουριστικές επιχειρήσεις δεν περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών (π.χ. εστιατόρια, καφετέριες κ.α.).

Τα καταστήματα της Τράπεζας Δωδεκανήσου είναι στην διάθεση του επιχειρηματικού κοινού για να πληροφορήσουν, να ενημερώσουν και να παραλάβουν τις επενδυτικές προτάσεις των Δωδεκανησιακών επιχειρήσεων. Η Τράπεζα έχει ήδη συμμετάσχει ως φορέας υποδοχής και αξιόλογης στους δυο προηγούμενους κύκλους των ΠΕΠ, με ιδιαίτερη μάλιστα επιτυχία. Τεκμηριωμένες και βιώσιμες προτάσεις θα μπορούν να υποστηριχθούν επίσης και με παράλληλη χρηματοδότηση (τραπεζικό δανεισμό) από την Τράπεζα Δωδεκανήσου, με ευνοϊκούς και ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους.

Η Τράπεζα Δωδεκανήσου καλεί όλους τους Δωδεκανήσιους επιχειρηματίες να προσέλθουν στην Τράπεζα, να ενημερωθούν εκτενέστερα και να εξετάσουν την δυνατότητα συμμετοχής τους .
Τέλος στα πλαίσια της εξωστρεφούς πολιτικής της Τράπεζας Δωδεκανήσου αλλά και της αναγνώρισης που αυτή απολαμβάνει στον χώρο της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Πίστης, επιλέχθηκε και εφέτος ο Κος Παντελής Γεωργάκης, Οικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας, για να εκπροσωπήσει την Ένωση Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών (ΕΣΤΕ) στην Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στιας 17 Μαρτίου 2005.
 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου NOISIS Internet Services