Αρχική Σελίδα
 

19/4/2006
Αποστολή με Email  Eκτύπωση
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
-aaa
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ΣΥΝ.Π.Ε ανακοινώνει ότι προκειμένου να προβεί στην πρόσληψη 1 υπάλληλου, για το Κατάστημα της στην Κάσο, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις, αφού προμηθευτούν από το Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας (Εθνικής Αντιστάσεως 51, Ρόδος 2241 0 80550) ή το Κατάστημα Καρπάθου (Δημοκρατίας και Ακροπόλεως, Πηγάδια Καρπάθου, τηλ. 2245 0 29040) ή την Θυρίδα Κάσου (Φρύ, Κάσου τηλ. 2245 0 42730) την αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού.

Προσόντα

Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Οικονομικής ή Θετικής Κατεύθυνσης ή Ι.Ε.Κ. με Κατεύθυνση Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τραπεζικών Εργασιών ή Λυκείου (με βαθμό απολυτηρίου πάνω απο 16) - Καταγωγή απο την Επαρχεία Καρπάθου - Κάσου με μόνιμη κατοικία στην Κάσο - Χρήση Η/Υ - Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας - Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε Τράπεζα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται στο Κατάστημα Καρπάθου στα Πηγάδια ή στο Κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας στην Ρόδο (Εθν. Αντιστάσεως 51, 85100 Ρόδος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και Παρασκευή 5 Μαίου 2006. Τυχόν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την παρούσα δημοσίευση δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Αντωνόπουλο (22410 80516) ή στον κ. Οικονόμου στην Κάρπαθο (22450 29040). Λεπτομέρειες στο website της Τράπεζας στην Διεύθυνση www.bankdodecanese.gr .Ρόδος, 19 Απριλίου 2006
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου NOISIS Internet Services