Αρχική Σελίδα
 

14/06/2007
Αποστολή με Email  Eκτύπωση
14η Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, οριστικά το Σάββατο 16 Ιουνίου 2007, ώρα 9.30 π.μ. στο ΕΒΕΔ
-aaa
Το προσεχές Σάββατο 16 Ιουνίου 2007 και ώρα 09.30, θα συγκληθεί οριστικά η 14η τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, στην αίθουσα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Γρ. Λαμπράκη 8 στην Ρόδο.

Τα κύρια θέματα ημερησίας διάταξης της 14ης Γενικής Συνέλευσης είναι :

- Απολογισμός Δ.Σ. της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2006 - 31/12/2006.

- Η έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 2006

- Η έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων της χρήσης 2007

- Η έγκριση αύξησης του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με ειδικούς όρους.

- Η έγκριση Συμμετοχής του Πιστωτικού Ιδρύματος στην νέα αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

- Τροποποίηση-Συμπλήρωση Άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας, και άλλα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση της Τράπεζας έχουν όλα τα μέλη της.

Επισημαίνεται ότι τα καθαρά κέρδη του Πιστωτικού Ιδρύματος ήταν και για το έτος 2006 ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς ανήλθαν σε 2,176,000 € και ήταν αυξημένα κατά 14.6% σε σχέση με το 2005. Η σημαντική κερδοφορία της Τράπεζας και για το 2006 επιτρέπει στο Δ.Σ. να προτείνει στη Γενική Συνέλευση διανομή μερίσματος 3,40 € ανά μερίδα. Εάν μάλιστα συνυπολογισθεί η ετήσια υπεραξία της συνεταιριστικής μερίδας, η συνολική καθαρή απόδοση για κάθε μέλος της Τράπεζας ανέρχεται στο 5,5%, ποσοστό ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, πολλαπλάσιο από την μέση απόδοση των καταθέσεων ταμιευτηρίου σήμερα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Δωδεκανήσου μετά και την πρόσφατη επέκταση της στον Πειραιά διαθέτει σήμερα πλέον ένα δίκτυο 17 καταστημάτων και 21 ΑΤΜ με παρουσία σε 10 από τα νησιά μας.

Το κατάστημα Πειραιά το οποίο συμπληρώνει δυο μήνες επιτυχημένης λειτουργίας, κατάφερε ήδη να παρουσιάσει σημαντικά μεγέθη τόσο καταθέσεων όσο και χορηγήσεων και αναμένεται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση των κύκλου εργασιών της Τράπεζας καθώς της δίνει την δυνατότητα να απευθυνθεί πλέον σε μια σημαντικά μεγαλύτερη αγορά .

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου NOISIS Internet Services