Αρχική Σελίδα
 

16/06/2007
Αποστολή με Email  Eκτύπωση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.
-aaa
Καλούνται τα μέλη της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. να λάβουν μέρος, στην 14η Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί οριστικά στην Ρόδο, το Σάββατο 16 Ιουνίου 2007 και ώρα 9:30 το πρωί, στην αίθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ» του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Γρ. Λαμπράκη 8 (2ος όροφος) στην Ρόδο, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης :

Θέμα 1ο: Έγκριση εισόδου στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου όλων των Συνεταίρων που εγγράφησαν από τις 01/06/2006 μέχρι τις 31/05/2007, μετά από σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Τράπεζας.

Θέμα 2ο : Απολογισμός Δ.Σ. της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2006 - 31/12/2006.

Θέμα 3ο : Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Διανομής των Αποτελεσμάτων της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2006 - 31/12/2006.

Θέμα 4ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας της περιόδου 01/01/2006 - 31/12/2006, από την ευθύνη της διαχείρισης για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2006 - 31/12/2006.

Θέμα 5ο : Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων της χρήσης 2007.

Θέμα 6ο : Έγκριση αύξησης του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με ειδικούς όρους.

Θέμα 7ο : Έγκριση Συμμετοχής του Πιστωτικού Ιδρύματος στην νέα αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Θέμα 8ο : Τροποποίηση-Συμπλήρωση Άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας.

Θέμα 9ο : Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2007.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου NOISIS Internet Services