Αρχική Σελίδα
 

19/6/2009
Αποστολή με Email  Eκτύπωση
ΘΕΜΑ: Η 16η Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, οριστικά το Σάββατο 20 Ιουνίου, ώρα 9.30 π.μ. στο Επιμελητήριο
-aaa
Αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου 2009 και ώρα 09.30, θα συγκληθεί οριστικά η 16η Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, στην αίθουσα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, στην Ρόδο.
Τα κύρια θέματα ημερησίας διάταξης της 16ης Γενικής Συνέλευσης είναι :

-Απολογισμός Δ.Σ. της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2008 - 31/12/2008.

-Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Διανομής των Αποτελεσμάτων της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2008 - 31/12/2008.

-Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων της χρήσης 2009.

-Τροποποίηση-Συμπλήρωση Άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας.

-Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2009 και άλλα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση της Τράπεζας έχουν όλα τα μέλη.
Επισημαίνεται ότι παρά τη διεθνή δυσμενή οικονομική συγκυρία τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας ήταν ιδιαίτερα σημαντικά και για το έτος 2008 καθώς ανήλθαν στα 2.303.339€ αυξημένα κατά 4,1% σε σχέση με το 2007. Τα κέρδη ήταν αρκετά υψηλοτέρα όμως λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθηκών η Τράπεζα έκανε αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, κατά 250.000 € επιπλέον. Η κερδοφορία της Τράπεζας και για το 2008 επιτρέπει στο Δ.Σ. να προτείνει στη Γενική Συνέλευση διανομή μερίσματος 3,40 € ανά μερίδα για τους παλαιούς μετόχους και αναλογικά για τους νεότερους σύμφωνα με την ημερομηνία κτήσης της μερίδας. Το συνολικό ποσό που διανέμεται στους μετόχους ανέρχεται στα 745.284,25 €.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Δωδεκανήσου διαθέτει σήμερα πλέον ένα δίκτυο 19 καταστημάτων και 28 ΑΤΜ με παρουσία σε 11 από τα νησιά μας και στον Πειραιά, ενώ το φθινόπωρο αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες διαμόρφωσης του ακινήτου που θα στεγάσει το νέο κατάστημα στην Πάτμο, το 12ο νησί στο οποίο θα εχει πλέον παρουσία η Τράπεζα. Επίσης στις αρχές Ιουλίου ξεκινά τη λειτουργία του σε νέο μεγαλύτερο οίκημα το κατάστημα Νισύρου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Παράλληλα η Τράπεζα είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την υποδοχή των προτάσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την ένταξη τους στα επενδυτικά προγράμματα ΕΣΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται από την Δευτέρα 22 Ιουνίου στην Τράπεζα Δωδεκανήσου για να ενημερωθούν εκτενέστερα από τα εξειδικευμένα στελέχη της .

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου NOISIS Internet Services