Αρχική Σελίδα
 

16/6/2009
Αποστολή με Email  Eκτύπωση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.
-aaa
Θέμα 1ο: Έγκριση εισόδου στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου όλων των Συνεταίρων που εγγράφησαν από τις 01/06/2008 μέχρι τις 31/05/2009, μετά από σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Τράπεζας.

Θέμα 2ο :Απολογισμός Δ.Σ. της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2008 - 31/12/2008.

Θέμα 3ο :Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Διανομής των Αποτελεσμάτων της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2008 - 31/12/2008.

Θέμα 4ο :Απαλλαγή των μελών των Δ.Σ. της Τράπεζας της περιόδου 01/01/2008 - 31/12/2008, από την ευθύνη της διαχείρισης για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2008 - 31/12/2008.

Θέμα 5ο :Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων της χρήσης 2009.
Θέμα 6ο :Τροποποίηση-Συμπλήρωση Άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας.
Θέμα 7ο :Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2009.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου NOISIS Internet Services