19/12/2002 [Εκτύπωσε το Άρθρο ] [ ::Έξοδος]
Νέα αυξημένη αξία της Συνεταιριστικής μερίδας - Δυναμικοί ρυθμοί ανάπτυξης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Δωδεκανήσου λαμβάνοντας υπόψη τα μεγέθη της Τράπεζας όρισε την αξία της Συνεταιριστικής μερίδας από 1-1-2003 στα 225€, έναντι των 218 € που είναι η τρέχουσα αξία της σήμερα.
Με την συγκεκριμένη αύξηση η συνολική απόδοση της Συνεταιριστικής μερίδας, αν συνυπολογιστεί και το μέρισμα, θα διαμορφωθεί περίπου στο 6,1% όταν η μέση απόδοση της χρηματαγοράς σήμερα κυμαίνεται περίπου στο 1,8%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι διαχρονικά η απόδοση της συνεταιριστικής μερίδας της Τράπεζας Δωδεκανήσου είναι σημαντικά υψηλότερη του μέσου επιτοκίου καταθέσεων, γεγονός που την καθιστά μία ιδιαίτερα αποδοτική μορφή επένδυσης.
Εν τω μεταξύ οι ρυθμοί ανάπτυξης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκάνησου εξακολουθούν να αυξάνονται με δυναμισμό και προοπτική.
Η Τράπεζα Δωδεκανήσου αριθμεί πλέον 12.811 μέλη, έχοντας διεισδύσει περίπου στο 1/3 των νοικοκυριών του Νομού, απολαμβάνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη των Δωδεκανησίων.
Τα Ίδια Κεφαλαία της Τράπεζας εκτιμάται ότι στο τέλος του 2002 θα υπερβούν τα 17.900.000€ (6,1 δις δραχμές) ενώ οι καταθέσεις και οι χορηγήσεις ξεπέρασαν ήδη τα 78.000.000€ (26,6 δις δραχμές).
Η Τράπεζα Δωδεκανήσου αριθμεί ήδη 10 καταστήματα με παρουσία σε 6 νησιά της Δωδεκανήσου και σημαντικό μερίδιο στην τοπική τραπεζική αγορά.
Μέσα σε αυτό το δυναμικό πλαίσιο ανάπτυξης η επένδυση στην Τράπεζα των Δωδεκανησίων πέρα από τον συμβολισμό της προσφέρει και αδιαμφισβήτητες αποδόσεις.
Προτείνεται επομένως όσα παλαιά ή νέα μέλη επιθυμούν να αγοράσουν συνεταιριστικές μερίδες να το πράξουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2002 επωφελούμενοι από την άμεση αύξηση της τιμής της μερίδας κατά 7€ από 1/1/2003, εξασφαλίζοντας έτσι άμεση απόδοση 3,2%. Υπενθυμίζεται τέλος ότι το δικαίωμα εγγραφής των νέων συνεταίρων ανέρχεται στα 45 € ανά άτομο.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Copyright © 2002, All Rights Reserved