24/4/2003 [Εκτύπωσε το Άρθρο ] [ ::Έξοδος]
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : Πρόσκληση στη 10η τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου
 
Η 10η τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Μαΐου 2003 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΑΚΤΑΙΟΝ στην Ρόδο, στις 9.30 το πρωί, με κύρια θέματα ημερησίας διάταξης τον Απολογισμό 2002, την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 2002 και τον Προϋπολογισμό Εσόδων- Εξόδων 2003.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση της Τράπεζας έχουν όλα τα μέλη της, αλλά μπορεί να παραβρεθεί και όποιος Δωδεκανήσιος έχει ενδιαφέρον για την πορεία και την δραστηριότητα της.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 17 Μαίου 2003, εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη απαρτία η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί οριστικά το Σάββατο 31 Μαΐου 2003 ωρα 9.30 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΑΚΤΑΙΟΝ στην Ρόδο, με τους παρόντες συνεταίρους σύμφωνα με το καταστατικό.
Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι ο οικονομικός σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου κος Π. Γεωργάκης, θα εκπροσωπήσει και εφέτος την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ) στην τακτική Γενική Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Συνεταιριστικών Τραπεζών (EACB) που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία 22-24 Απριλίου 2003.
Το γεγονός ότι οι Ελληνικές Συνεταιριστικές Τράπεζες εκπροσωπούνται και σε αυτή την σημαντική συνέλευση από ένα στέλεχος της Τράπεζας Δωδεκανήσου, καταδεικνύει το ειδικό βάρος της Τράπεζας Δωδεκανήσου αλλά και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει, στην ανάπτυξη της Συνεταιριστικής πίστης στην Ελλάδα.
Η συμμετοχή της Τράπεζας Δωδεκανήσου στις θεσμικές διαδικασίες τόσο της Ένωσης Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών (ΕΣΤΕ), όσο και της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών (EACB) είναι συνεχής και ιδιαίτερα εποικοδομητική, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Τράπεζας.


Από το ΔΣ
 
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Copyright © 2002, All Rights Reserved