21/10/2003 [Εκτύπωσε το Άρθρο ] [ ::Έξοδος]
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Σύμφωνα με το οριστικό ισοζύγιο Σεπτεμβρίου 2003 της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ τα κέρδη του Πιστωτικού Ιδρύματος για το πρώτο εννιάμηνο του έτους ανέρχονται σε 1.402.963,74 &#
 
Σύμφωνα με το οριστικό ισοζύγιο Σεπτεμβρίου 2003 της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ τα κέρδη του Πιστωτικού Ιδρύματος για το πρώτο εννιάμηνο του έτους ανέρχονται σε 1.402.963,74 €.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι κατά 39,8% αυξημένα σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη του 2002 και βρίσκονται περίπου 25% πάνω από τον προϋπολογισμό κερδών έτους 2003, δείγμα της σταθερά ανοδικής πορείας της Τράπεζας και την αποτελεσματικής διοίκησής της.

Απόλυτα ικανοποιητική κρίνεται επίσης η εξέλιξη των μεγεθών δραστηριότητάς της. Συγκεκριμένα τα υπόλοιπα Χορηγήσεων της κυμαίνονται στα 96.000.000 € και των Καταθέσεων της σε 110.000.000 €, παρουσιάζοντας αύξηση το τελευταίο εννιάμηνο κατά 23% και 43% αντίστοιχα. Σημαντική είναι επίσης και η αύξηση των μελών της Τράπεζας που υπερέβησαν ήδη τα 14.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα, έναντι 12.226 μελών στα τέλη του προηγούμενου έτους.

Οι δυνατότητες ανάπτυξης της Τράπεζας παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική μετά την πρόσφατη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας για διαίρεση της Συνεταιριστικής Μερίδας στα δύο. Από τις 27 Οκτωβρίου 2003 η αξία της μερίδας θα είναι 112,50€, γεγονός που θα την κάνει πολύ πιο ελκυστική στο ευρύ κοινό, το οποίο θα μπορεί ευκολότερα να εγγραφεί και να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Τράπεζας Δωδεκανήσου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι με την απόφαση αυτή δεν θίγεται καθόλου η περιουσιακή θέση των σημερινών συνεταίρων, αφού απλώς διπλασιάζεται ο αριθμός των συνεταιριστικών μερίδων που ήδη κατέχουν.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Copyright © 2002, All Rights Reserved