24/6/2004 [Εκτύπωσε το Άρθρο ] [ ::Έξοδος]
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΑΣ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004
 
Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, στα πλαίσια της εναρμόνισης της με τα σύγχρονα δεδομένα του τραπεζικού χώρου, από την 1η Ιουλίου 2004 εντάσσεται στο σύστημα διατραπεζικών πληρωμών ΔΙΑΣ. Η εξέλιξη αυτή πέρα από την αυθημερόν, αυτόματη εκκαθάριση των επιταγών της Τράπεζας σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο, θα δώσει την δυνατότητα για μία σειρά συμπληρωματικών υπηρεσιών, όπως η αυτόματη εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ και Ύδρευσης, η εξόφληση φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, η πληρωμή ΑΠΔ ΙΚΑ κτλ. οι οποίες θεωρούνται πλέον απαραίτητες για την λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και για την καθημερινότητα των ιδιωτών.

Η συνεργασία μας με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, η ανάπτυξη του δικτύου των ΑΤΜ και η έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιών internet-banking, που αναμένεται να εφαρμοσθούν μέχρι το τέλος του έτους, είναι χαρακτηριστικά της σύγχρονης και δυναμικής εξέλιξης της Τράπεζας μας, που στόχο πάντα έχει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Τράπεζας μας και την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του συνεταίρου / πελάτη μας.

Από το Δ.Σ.
 
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Copyright © 2002, All Rights Reserved