8/9/2004 [Εκτύπωσε το Άρθρο ] [ ::Έξοδος]
Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΦΑΝΤΟΥ
 
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκάνησου μετά την έναρξη της λειτουργίας των δυο νέων καταστημάτων της φετος, στην Τήλο και στην Καρδαμαινα τα ΚΩ, συνεχίζει τη δυναμική πορεία ανάπτυξης της και προετοιμάζει την λειτουργία νέας τραπεζικής μονάδας στο Δήμο Αφαντου, από τους πιο δυναμικούς και αναπτυσσόμενους Δήμους του νησιού, στον οποίο δεν είχε μέχρι τώρα παρουσία η Τράπεζα Δωδεκανήσου, παρά τον μεγάλο αριθμό των μελών της που διαμένουν εκεί.

Η νέα μονάδα στο Δήμο Αφαντου αναμένεται να λειτουργήσει στις αρχές του νέου έτους εξυπηρετώντας άμεσα τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους του Δήμου. Η Τράπεζα Δωδεκάνησου δημοσιεύσει προκήρυξη για την εκμίσθωση του κατάλληλου ακινήτου, το οποίο πρέπει να πληρεί τις εξής προδιαγραφές :

· Το ακίνητο να ευρίσκεται κατά κύριο λόγο σε ισόγειο χώρο.

· Η επιφάνεια του ακινήτου να καλύπτει τουλάχιστον τα 50 τετραγωνικά μέτρα.

· Το ακίνητο να ευρίσκεται επί της Κεντρικής Πλατείας του Δήμου Αφάντου ή επί των οδών Περνού ή Πανορμίτη Ράμμου και εφόσον βρίσκεται σε απόσταση το πολύ 100 μέτρων από την Κεντρική Πλατεία.

Κάθε ενδιαφερόμενος εκμισθωτής μπορεί να υποβάλλει το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2004 και ώρα 14:00, στα γραφεία της Τράπεζας στη Ρόδο (Εθνικής Αντιστάσεως 51, 85100 Ρόδος, τηλ. 2241 0 80550, Fax. 2241 0 80555) τα παρακάτω στοιχεία :

α. Έγγραφη προσφορά για το ύψος του μισθώματος,

β. Τοπογραφικό Διάγραμμα του προσφερόμενου ακινήτου (κατόψεις),

γ. Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας,

δ. Φωτογραφίες του ακινήτου

Η προσεκτικά σχεδιασμένη γεωγραφική ανάπτυξη της Τράπεζας Δωδεκανήσου δεν έχει μείνει απαρατήρητη από τους Δωδεκανήσιους, ιδιαίτερα των νέων περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται το Πιστωτικό μας Ίδρυμα και οι οποίοι εγγράφονται συνεχώς ως νέα μέλη στην Τράπεζα συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχημένη λειτουργία των μονάδων αυτών και στην ανάπτυξη της Τράπεζας γενικότερα. Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή κάθε νέου συνεταίρου συνοδεύεται από δικαίωμα εγγραφής 45 € και αγορά τουλάχιστον μιας συνεταιριστικής μερίδας αξίας 115,5 €.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Copyright © 2002, All Rights Reserved