19/10/2004 [Εκτύπωσε το ¶ρθρο ] [ ::Έξοδος]
Πανελλαδική Τραπεζική Εξυπηρέτηση από την Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, σε 119 καταστήματα σ’ όλη την Ελλάδα.
 
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου πιστή στη φιλοσοφία της να προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους συνεταίρους της, ανακοινώνει ότι μετά την ολοκλήρωση του έργου της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των Συνεταιριστικών Τραπεζών και της Πανελλήνιας Τράπεζας, μπορεί πλέον να προσφέρει Πανελλαδική Τραπεζική Εξυπηρέτηση στα μέλη της.

Οι συνεταίροι της Τράπεζας Δωδεκανήσου μπορούν τώρα να εξυπηρετούνται on line για τις Τραπεζικές τους εργασίες από τα καταστήματα των Συνεταιριστικών Τραπεζών και της Πανελλήνιας Τράπεζας σε όλη την Ελλάδα, έχοντας στη διάθεση τους ένα δίκτυο με 119 καταστήματα σε 97 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Έτσι ο Δωδεκανήσιος συνέταιρος μπορεί πλέον να κάνει αναλήψεις, καταθέσεις, εξόφληση επιταγών ακόμα και πληρωμή δόσης Δανείου σε οποιοδήποτε από τα 119 αυτά καταστήματα, με την ίδια ευκολία όπως σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Δωδεκανήσου.

Η δυνατότητα Πανελλαδικής Τραπεζικής εξυπηρέτησης που προσφέρει πλέον η Τράπεζα Δωδεκάνησου, η κυκλοφορία Πιστωτικής Κάρτας σε συνεργασία με την Πανελλήνια Τράπεζα και η έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιών internet-banking που αναμένονται σύντομα, είναι χαρακτηριστικά της σύγχρονης και δυναμικής εξέλιξης της Τράπεζας μας που στόχο πάντα έχει την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του συνεταίρου / πελάτη μας.

Αξίζει επίσης να επισημανθεί η ουσιαστική συμβολή στο μεγάλο αυτό έργο του Διευθυντή Πληροφορικής και Οργάνωσης της Τράπεζας Δωδεκάνησου κ. Σταμάτη Παπαποστόλου, στον οποίο ανατέθηκε η μελέτη σχεδιασμού, λειτουργίας και υλοποίησης του Κέντρου Ηλεκτρονικών Πληρωμών του Ομίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο κατάρτισης των στελεχών της Τράπεζας Δωδεκανήσου καθώς και τον κυρίαρχο ρόλο που διαδραματίζει η Τράπεζα Δωδεκάνησου στην ανάπτυξη και την προώθηση της Συνεταιριστικής Πίστης στην Ελλάδα.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Copyright © 2002, All Rights Reserved