26/10/2004 [Εκτύπωσε το Άρθρο ] [ ::Έξοδος]
ΑΝΟΔΙΚΗ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2004
 
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου συνεχίζοντας την ανοδική πορεία ανάπτυξης της, παρουσίασε κέρδη 9μήνου 2004 τα οποία ανήλθαν στα 1.241.146€ €. Τα κέρδη του 9μήνου είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις του έτους και τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό Εσόδων -Εξόδων 2004.

Απόλυτα ικανοποιητική κρίνεται επίσης η εξέλιξη των μεγεθών δραστηριότητάς της. Συγκεκριμένα τα υπόλοιπα Χορηγήσεων υπερέβησαν τα 110.000.000 € και των Καταθέσεων τα 130.000.000 €. Σημαντική είναι επίσης και η αύξηση των μελών της Τράπεζας που ξεπέρασαν ήδη τα 15.400 φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ τα ίδια Κεφάλαια της προσέγγισαν τα 20.000.000 €.

Δυναμικά αναπτύσσεται επίσης και το Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας, το οποίο μετά την έναρξη λειτουργίας των νέων Καταστημάτων στην Τήλο και στη Καρδάμαινα της Κω το καλοκαίρι, αλλά και την εγκατάσταση αυτόματου μηχανήματος ΑΤΜ στην Χάλκη αριθμεί πλέον 13 καταστήματα και 15 ΑΤΜ , σε 8 νησιά του Νομού Δωδεκανήσου.

Συνεχίζοντας την δυναμική πορεία ανάπτυξης της η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου προετοιμάζει την λειτουργία νέας τραπεζικής μονάδας στο Δήμο Αφάντου, από τους πιο δυναμικούς και αναπτυσσόμενους Δήμους του νησιού, στον οποίο δεν είχε μέχρι τώρα παρουσία η Τράπεζα Δωδεκανήσου, παρά τον μεγάλο αριθμό των μελών της που διαμένουν εκεί. Η νέα μονάδα στο Δήμο Αφάντου θα είναι εγκατεστημένη σε κεντρικό ακίνητο, το οποίο επιλέχθηκε μετά από διαγωνισμό και αναμένεται να λειτουργήσει στις αρχές του νέου έτους εξυπηρετώντας άμεσα τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους του Δήμου.

Η προσεκτικά σχεδιασμένη γεωγραφική ανάπτυξη της Τράπεζας Δωδεκανήσου δεν έχει μείνει απαρατήρητη από τους Δωδεκανήσιους, ιδιαίτερα των νέων περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται το Πιστωτικό μας Ίδρυμα και οι οποίοι εγγράφονται συνεχώς ως νέα μέλη
στην Τράπεζα συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχημένη λειτουργία των μονάδων αυτών και στην ανάπτυξη της Τράπεζας γενικότερα. Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή κάθε νέου συνεταίρου συνοδεύεται από δικαίωμα εγγραφής 45 € και αγορά τουλάχιστον μιας συνεταιριστικής μερίδας αξίας 115,5 €.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Copyright © 2002, All Rights Reserved