11/11/2004 [Εκτύπωσε το Άρθρο ] [ ::Έξοδος]
Επέκταση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου στη ΛΕΡΟ
 
Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ συνεχίζοντας την δυναμική πορεία ανάπτυξης της, προχωρά στην ίδρυση νέου Καταστήματος στη Λέρο, το ένατο νησί της Δωδεκανήσου στο οποίο θα έχει παρουσία η Τράπεζα Δωδεκανήσου, μετά τη Ρόδο, Κω, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κάσσο, Νίσυρο, Τήλο και Χάλκη.

Η Λέρος τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ιδιαίτερα δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης, κυρίως στον τουρισμό και η παρουσία της Τράπεζας Δωδεκανήσου στο νησί αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση τους. Από τις επαφές που έχουν ήδη γίνει με τις τοπικές αρχές, τους παραγωγικούς φορείς και τους επιχειρηματίες του νησιού, διαπιστώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον για την παρουσία της Τράπεζας Δωδεκανήσου στο νησί, η οποία ως τοπική Τράπεζα θα στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις και οικονομία του νησιού.

Η Τράπεζα Δωδεκάνησου θα δημοσιεύσει προκήρυξη για την εκμίσθωση του κατάλληλου ακινήτου στη Λερο, το οποίο πρέπει να πληρεί τις εξής προδιαγραφές:
Το ακίνητο να ευρίσκεται κατά κύριο λόγο σε ισόγειο χώρο.
Η επιφάνεια του ακινήτου να καλύπτει τουλάχιστον τα 70 τετραγωνικά μέτρα.
Το ακίνητο να ευρίσκεται σε κεντρική οδό στις περιοχές ΛΑΚΚΙ ή ΠΛΑΤΑΝΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος εκμισθωτής μπορεί να υποβάλλει (αυτοπροσώπως η με συστημένη επιστολή, υπόψη Δ.Σ.) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2004 και ώρα 14:00, στα γραφεία της Τράπεζας στη Ρόδο (Εθνικής Αντιστάσεως 51, 85100 Ρόδος, τηλ. 2241 0 80550, Fax. 2241 0 80555) τα παρακάτω στοιχεία :
α. Έγγραφη προσφορά για το ύψος του μισθώματος,
β. Τοπογραφικό Διάγραμμα του προσφερόμενου ακινήτου (κατόψεις),
γ. Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας,
δ. Φωτογραφίες του ακινήτου.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται επίσης οι εργασίες για τη λειτουργία της μονάδας της Τράπεζας στο Δήμο Αφάντου. Η νέα μονάδα θα είναι εγκατεστημένη σε κεντρικό ακίνητο, το οποίο επιλέχθηκε μετά από διαγωνισμό και αναμένεται να λειτουργήσει στις αρχές του νέου έτους εξυπηρετώντας άμεσα τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους του Δήμου.

Οι Δωδεκανήσιοι εκτιμώντας την δυναμική πορεία της Τράπεζας και την συμβολή της στην ανάπτυξη του τόπου, εγγράφονται ως μέλη, αποδεικνύοντας έμπρακτα την στήριξη τους προς την Τράπεζα η οποία πλέον αριθμεί σχεδόν 16000 μέλη.

Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή κάθε νέου συνεταίρου συνοδεύεται από δικαίωμα εγγραφής 45 € και αγορά τουλάχιστον μιας συνεταιριστικής μερίδας αξίας 115,5 €.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Copyright © 2002, All Rights Reserved