18/11/2004 [Εκτύπωσε το Άρθρο ] [ ::Έξοδος]
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ΣΥΝ.Π.Ε ανακοινώνει ότι προκειμένου να προβεί στην πρόσληψη συνολικά 9 στελεχών και υπαλλήλων, για την στελέχωση των υπηρεσιών της στα Καταστήματά του δικτύου της, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις, αφού προμηθευτούν από το Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας (Εθνικής Αντιστάσεως 51, Ρόδος) ή το Κατάστημα Καλύμνου (Ελ. Βενιζέλου, τηλ. 2243 0 50901) την αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού.

Προσόντα

ΘΕΣΗ Α: (1 άτομο) Έδρα θέσης Λέρος : Διευθυντής Καταστήματος, με 10 ετή τουλάχιστον Τραπεζική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Καρυδάκη (τηλ. 2241 0 80550) για περισσότερες πληροφορίες.

ΘΕΣΗ Β: (3 άτομα) Έδρα θέσεων η Ρόδος: Πτυχιούχοι ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης. Ηλικία έως 32 ετών. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε Τράπεζες ή άλλους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς - Χρήση Η/Υ - Γνώση μίας ξένης γλώσσας.

ΘΕΣΗ Γ: (2 άτομα) Έδρα θέσεων η Ρόδος : Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, με κατεύθυνση Λογιστική ή Διοίκηση Επιχειρήσεων. Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας - Χρήση Η/Υ - Ηλικία έως 27 ετών - επιθυμητή προϋπηρεσία σε Τράπεζες ή άλλους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς.

ΘΕΣΗ Δ : (1 άτομο) Έδρα θέσης η Κάλυμνος : Πτυχιούχοι ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, με κατεύθυνση Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Ηλικία έως 32 ετών - Μόνιμη κατοικία στην Κάλυμνο - Επιθυμητή προύπηρεσία σε Τράπεζα - Χρήση Η/Υ - Γνώση μίας ξένης γλώσσας.

ΘΕΣΗ Ε : (1 άτομο) Έδρα θέσης η Λέρος : Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σχολής Οικονομικής Κατεύθυνσης - Ηλικία έως 32 ετών - Μόνιμη κατοικία στην Λέρο - Χρήση Η/Υ - Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας - Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε Τράπεζα.

ΘΕΣΗ ΣΤ : (1 άτομο) Έδρα θέσης η Λέρος : Πτυχίο Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, με κατεύθυνση Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Ηλικία έως 27 ετών - Μόνιμη κατοικία στο Δήμο Λέρου - Επιθυμητή προϋπηρεσία σε Τράπεζα - Χρήση Η/Υ - Γνώση μίας ξένης γλώσσας.Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται μόνο στo Κεντρικό Κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας στην Ρόδο (Εθν. Αντιστάσεως 51, 85100 Ρόδος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2004. Τυχόν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την παρούσα δημοσίευση δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους κ.κ. Μπονιάτη και Λουμάνη (22410 80550) ή στον κ. Σαρούκο στην Κάλυμνο (22430 50901)

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Copyright © 2002, All Rights Reserved