2/6/2005 [Εκτύπωσε το Άρθρο ] [ ::Έξοδος]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗ ΝΙΣΥΡΟ.
 
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ΣΥΝ.Π.Ε ανακοινώνει ότι προκειμένου να προβεί στην πρόσληψη συνολικά 3 στελεχών και υπαλλήλων, για την στελέχωση των υπηρεσιών της στα Καταστήματά του δικτύου της, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις, αφού προμηθευτούν από το Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας (Εθνικής Αντιστάσεως 51, Ρόδος) ή την μονάδα Νισύρου (Μαντράκι Νισύρου τηλ. 2242 0 48900) την αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού.

Προσόντα

ΘΕΣΗ Α: (1 άτομο) Έδρα θέσης Ρόδος : Διευθυντικό Στέλεχος Διοικητικών Υπηρεσιών, με 10 ετή τουλάχιστον Τραπεζική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης. Προτιμητέα η εμπειρία σε Διευθύνσεις Χορηγήσεων και επιθυμητή ηλικία μέχρι 45 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Καρυδάκη (τηλ. 2241 0 80550) για περισσότερες πληροφορίες.
ΘΕΣΗ Β: (1 άτομο) Έδρα θέσης η Νίσυρος: Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ Οικονομικής Κατεύθυνσης. Ηλικία έως 32 ετών. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε Τράπεζες ή άλλους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς - Χρήση Η/Υ - Γνώση μίας ξένης γλώσσας.
ΘΕΣΗ Γ: (1 άτομο): Υπάλληλος Ασφαλείας. Έδρα θέσης η Ρόδος : Απόφοιτοι Λυκείου ή Ι.Ε.Κ.. Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας - Χρήση Η/Υ - Ηλικία έως 30 ετών - επιθυμητή προϋπηρεσία σε Τράπεζες ή άλλους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς σε θέσεις - Δίπλωμα οδήγησης. Σημείωση: Ο προσληφθείς θα εκπαιδευθεί στην χρήση όπλων και θα πρέπει να προσκομίσει 2 συστατικές επιστολές.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται μόνο στo Κεντρικό Κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας στην Ρόδο (Εθν. Αντιστάσεως 51, 85100 Ρόδος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και Παρασκευή 17 Ιουνίου 2005 και ώρα 14:00. Τυχόν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την παρούσα δημοσίευση δεν θα ληφθούν υπόψη.
Για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Μπονιάτη (22410 80550). Λεπτομέρειες στο website της Τράπεζας στην Διεύθυνση www.bankdodecanese.gr .

Ρόδος, 1 Ιουνίου 2005
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Copyright © 2002, All Rights Reserved