22/06/2005 [Εκτύπωσε το Άρθρο ] [ ::Έξοδος]
12η Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, το Σάββατο 25 Ιουνίου 2004, ώρα 9.30 π.μ. στο ΕΒΕΔ
 
Το προσεχές Σάββατο 25 Ιουνίου 2005 και ώρα 09.30 , θα συγκληθεί οριστικά η 12η τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, στην αίθουσα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ του ΕΒΕΔ, Γρ. Λαμπράκη 8 στην Ρόδο.


Τα κύρια θέματα ημερησίας διάταξης της 12ης Γενικής Συνέλευσης είναι :


1) Απολογισμός Δ.Σ. της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2004 - 31/12/2004.


2) Η έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 2004

3) Η έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων της χρήσης 2005.

4)Επικύρωση απόφασης για την συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της Πανελλήνιας Τράπεζας.

5) Κωδικοποίηση Καταστατικού Τράπεζας και τροποποίηση άρθρων,και άλλα.


Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση της Τράπεζας έχουν όλα τα μέλη της, αλλά μπορεί να παραβρεθεί και όποιος Δωδεκανήσιος έχει ενδιαφέρον για την πορεία και την δραστηριότητα της.


Επισημαίνεται ότι τα καθαρά κέρδη του Πιστωτικού Ιδρύματος ήταν και για το έτος 2004 ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς ανήλθαν σε 1.659.224,05€. Η σημαντική κερδοφορία της Τράπεζας και για το 2004 επιτρέπει στο Δ.Σ. να προτείνει στη Γενική Συνέλευση διανομή μερίσματος 3,28€ ανά μερίδα και για το 2004. Εάν μάλιστα συνυπολογισθεί η ετήσια υπεραξία της συνεταιριστικής μερίδας, η συνολική καθαρή απόδοση για κάθε μέλος της Τράπεζας ανέρχεται στο 5,6%, ποσοστό ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και περίπου τετραπλάσιο από την μέση απόδοση των καταθέσεων ταμιευτηρίου σήμερα.


Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου εγκαινίασε πριν από ένα περίπου μήνα το 15ο κατάστημα της στη Λέρο, το 9ο νησί στο οποίο έχει πλέον παρουσία, ενώ προχωρά με εντατικούς ρυθμούς στην μεταστέγαση του καταστήματος της στην ΚΩ καθώς και στον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό της εγκατάστασης και στα άλλα νησιά του Νομού όπου δεν έχει παρουσία.
 
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Copyright © 2002, All Rights Reserved