8/7/05 [Εκτύπωσε το Άρθρο ] [ ::Έξοδος]
Διανομή Μερίσματος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου - Υψηλή συνολική απόδοση 5,6% της Συνεταιριστικής Μερίδας και για το 2004
 
Μετά την έγκριση της πρόσφατης 12ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου να διανείμει στα μέλη της για την χρήση 2004 μέρισμα συνολικής αξίας 610,279.26€ αποδόθηκε στους συνεταίρους της Τράπεζας το μέρισμα των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν. Το μέρισμα έχει ήδη κατατεθεί από Παρασκευή 1 Ιουλίου στους λογαριασμούς των συνεταίρων της Τράπεζας.


Κατά την διάρκεια της 12ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε να δοθεί στις παλαιές μερίδες που αποκτήθηκαν έως τις 31-12-2003, μέρισμα 3,28 € ανά μερίδα που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 2,6%. Στις μερίδες που αποκτήθηκαν μετά τις 31-12-2003, το μέρισμα υπολογίζεται αναλογικά με την ημερομηνία κτήσης.


Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική απόδοση της συνεταιριστικής μερίδας (υπεραξία και μέρισμα ) ήταν και για το 2004 αρκετά υψηλή καθώς ανήλθε στο 5,6%, απόδοση σχεδόν τετραπλάσια από το τρέχον επιτόκιο των καταθέσεων Ταμιευτηρίου. Επισημαίνεται η διαχρονικά υψηλή απόδοση της συνεταιριστικής μερίδας της Τράπεζας Δωδεκανήσου γεγονός που την καθιστά μία ιδιαίτερα αποδοτική μορφή επένδυσης.


Συνίσταται επομένως σε όλους τους Δωδεκανήσιους να γίνουν τώρα μέλη της Τράπεζας καταβάλλοντας εγγραφή 45 € και αγοράζοντας τουλάχιστον μία συνεταιριστική μερίδα αξίας 118,5 €.
 
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Copyright © 2002, All Rights Reserved