15/11/2005 [Εκτύπωσε το Άρθρο ] [ ::Έξοδος]
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΦΕΤΟΣ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκάνησου συμπληρώνει φέτος τον Νοέμβριο 10 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας. Μέσα στα 10 χρόνια λειτουργίας της έχει αναπτύξει ένα δίκτυο 15 καταστημάτων με παρουσία σε 9 νησιά της Δωδεκανήσου, στη Ρόδο, Κω, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κάσσο, Νίσυρο, Τήλο, Χάλκη, Λέρο, ενώ ετοιμάζει νέα υπηρεσιακή μονάδα στους Λειψούς και σταδιακά σχεδιάζει την επέκταση της και στα υπόλοιπα νησιά. Παράλληλα με το δίκτυο των Καταστημάτων της η Τράπεζα αναπτύσσει δυναμικά και το δίκτυο των ΑΤΜ της -το DODECAΝΕΤ - το οποίο αριθμεί ήδη 16 μηχανήματα στα νησιά της Δωδεκανήσου.

Ως προς τα μεγέθη της, αυτά είναι αξιοζήλευτα για τοπική Τράπεζα και κάθε χρόνο αυξάνονται με δυναμικούς ρυθμούς. Συγκεκριμένα, σήμερα τα Ίδια Κεφάλαια προσέγγισαν τα 20.600.000 Ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα των Χορηγήσεων και των Καταθέσεων κυμαίνονται από 140.000.000 € έως 150.000.000 €. Σημαντική είναι επίσης και η αύξηση των μελών της Τράπεζας που έφθασαν ήδη τα 17.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ η Τράπεζα συνολικά απασχολεί προσωπικό 111 ατόμων.

Επιπλέον με τη ενεργή συμμετοχή της στην Πανελλήνια Τράπεζα, την Κεντρική Τράπεζα των Ελληνικών Συνεταιριστικών, η Τράπεζα μας έχει πλέον την δυνατότητα να προσφέρει μια σειρά από σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες ενισχύοντας έτσι σημαντικά την εικόνα της ως σύγχρονη Τράπεζα και την ανταγωνιστικότητα της. Έτσι σήμερα πλέον, η Τράπεζα Δωδεκανήσου είναι σε θέση να παρέχει στα μέλη της Πανελλαδική Τραπεζική εξυπηρέτησης στα 140 καταστήματα των Συνεταιριστικών Τραπεζών και της Πανελλήνιας Τράπεζας σε όλη την Ελλάδα, Πιστωτική Κάρτα VISA & Mastercard, καθώς και μια σειρά σύγχρονες υπηρεσίες όπως το internet-banking, η υπηρεσίας πληρωμής λογαριασμών, ασφαλιστικά προϊόντα κ.α., χαρακτηριστικά της σύγχρονης και δυναμικής εξέλιξης της που στόχο πάντα έχει την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του συνεταίρου / πελάτη μας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Τράπεζα Δωδεκάνησου στα προϊόντα για τους μισθωτούς και τις μικρομεσαίες Δωδεκανησιακές επιχειρήσεις, η υποστήριξη των οποίων είναι βασική προτεραιότητα της Τράπεζας Δωδεκανήσου, καθώς αυτές αποτελούν τον βασικό κορμό της οικονομικής δραστηριότητας του τόπου μας.

Όμως πέρα από την λειτουργία της ως σύγχρονη Τράπεζα προσανατολισμένη στην ικανοποίηση των αναγκών των μελών / πελατών της, η Τράπεζα Δωδεκάνησου διαδραματίζει επίσης ένα σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο στην τοπική Δωδεκανησιακή Οικονομία. Ενισχύοντας τις τοπικές επιχειρήσεις, ιδρύοντας καταστήματα στα ακριτικά νησιά, όπως η Νίσυρος, η Κασος και η Τήλος που μέχρι πρότινος εστερούντο τραπεζικής εξυπηρέτησης και συμμετέχοντας στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες των τοπικών φορέων. Η ύπαρξη ενός υγιούς και ισχυρού τοπικού πιστωτικού ιδρύματος, όπως η Τράπεζα Δωδεκανήσου, που εξυπηρετεί και στηρίζει πάνω από 6.500 επιχειρήσεις και 14.000 νοικοκυριά στα Δωδεκάνησα, αποτελεί βασικό κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη και την οικονομική ευρωστία του Τόπου μας.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Copyright © 2002, All Rights Reserved