10/4/2006 [Εκτύπωσε το Άρθρο ] [ ::Έξοδος]
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2005
 
Σημαντική αύξηση 14,5% παρουσίασε η κερδοφορία της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ το έτος 2005. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη του Πιστωτικού Ιδρύματος έφθασαν το 1.899.398,66€ έναντι 1.659.224,05€ του έτους 2004. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα κέρδη της Τράπεζας προ αποσβέσεων και προβλέψεων το 2005 υπερέβησαν τα 3,8 εκατομμύρια ευρώ.

Αξιοσημείωτη ήταν συνολικά η αύξηση των μεγεθών της Τράπεζας, αφού στα τέλη του 2005 οι Χορηγήσεις της προσέγγισαν τα 141,6 εκατομμύρια ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 20,1% σε σχέση με το 2004, ενώ οι Καταθέσεις της ξεπέρασαν τη 158,3 εκατομμύρια ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 16,1%.

Οι συνεταίροι της Τράπεζας έφθασαν τα 17.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα περίπου, ενώ τα Ίδια κεφάλαια της την 31/12/2005 προσέγγισαν τα 21.134.661,64€ παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 5%. Συνολικά η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ είχε μια διόγκωση των δραστηριοτήτων και των μεγεθών της το 2005 κατά 20% περίπου, ποσοστό που κρίνεται ικανοποιητικό.

Το Δ.Σ. του Πιστωτικού Ιδρύματος μετά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της Τράπεζας, αποφάσισε το μέρισμα της χρήσης 2005 να είναι αυξημένο και να ανέλθει στα 3,36€ ανά συνεταιριστική μερίδα, προσδίδοντας μερισματική απόδοση 2,8%.

Εάν συνυπολογισθεί και η υπεραξία (3€) που προστέθηκε στην αξία της συνεταιριστικής αξίας την 1/1/2006, τότε η ετήσια απόδοση της φθάνει στο 5,4%, ποσοστό υπερδιπλάσιο από την μέση απόδοση της χρηματαγοράς σήμερα.

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ συνέχισε και το 2005 την αναπτυξιακή της πορεία, λειτουργώντας 15 Καταστήματα στον Νομό, εξυπηρετώντας με συνέπεια και αξιοπιστία τα μέλη της και υποστηρίζοντας ενεργά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την Δωδεκανησιακή οικονομία.
 
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Copyright © 2002, All Rights Reserved