16/05/2006 [Εκτύπωσε το Άρθρο ] [ ::Έξοδος]
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ 3Ο ΚΥΚΛΟ ΤΩΝ Π,Ε,Π, ΕΩΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006
 
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου η οποία συμμετέχει ως φορέας υποδοχής, ενημέρωσης, αξιολόγησης και έλεγχου στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ενημερώνει τους Δωδεκανήσιους επιχειρηματίες ότι η υποβολή επενδυτικών προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα λήγει στις 15 Ιουνίου 2006.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γ κύκλος προκήρυξης των ΠΕΠ, αφορά σε επενδυτικά σχέδια τουριστικών μονάδων και μονάδων μεταποίησης και δίδει την δυνατότητα σε πλήθος Δωδεκανησιακών Επιχειρήσεων να επωφεληθούν και να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη τους. Με βάση την προκήρυξη, μπορούν να επιδοτηθούν σε ποσοστό 48%- 50% επενδυτικά προγράμματα επιχειρήσεων, αξίας μεταξύ 30.000€ και 350.000€. Τα επενδυτικά προγράμματα αφορούν σε όλες τις μεταποιητικές και τουριστικές επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι η ίδια συμμετοχή των επιχειρήσεων δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το 25% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ στις τουριστικές επιχειρήσεις δεν περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών (π.χ. εστιατόρια, καφετέριες κ.α.).

Ειδικά στα Ξενοδοχεία εμπίπτουν οι επιχειρήσεις Γ, Δ και Ε κατηγορίας, καθώς και οι μονάδες Β κατηγορίας με δυναμικότητα έως 125κλινες, ενώ δεν επιδοτείται η δημιουργία νέων κλινών, αλλά δράσεις όπως ο εκσυγχρονισμός των τουριστικών επιχειρήσεων, η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών κ.α.

Η Τράπεζα Δωδεκανήσου έχει ήδη παραλάβει σημαντικό αριθμό προτάσεων καθώς διαθέτει το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό αλλά και σημαντική εμπειρία από την συμμετοχή της στους δυο προηγούμενους κύκλους των ΠΕΠ, με ιδιαίτερη μάλιστα επιτυχία. Επισημάνεται ότι τεκμηριωμένες και βιώσιμες προτάσεις θα μπορούν να υποστηριχθούν επίσης και με παράλληλη χρηματοδότηση (τραπεζικό δανεισμό) από την Τράπεζα Δωδεκανήσου, με ευνοϊκούς και ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους.

Η Τράπεζα Δωδεκανήσου καλεί όλους τους Δωδεκανήσιους επιχειρηματίες να προσέλθουν στην Τράπεζα το συντομότερο, για να ενημερωθούν και να εξετάσουν την δυνατότητα ένταξης τους στο πρόγραμμα το οποίο λήγει 15 Ιουνίου 2006.
 
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Copyright © 2002, All Rights Reserved