14/6/2006 [Εκτύπωσε το Άρθρο ] [ ::Έξοδος]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.
 
Καλούνται τα μέλη της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. να λάβουν μέρος, στην 13η Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί οριστικά στην Ρόδο, το Σάββατο 17 Ιουνίου 2006 και ώρα 9:30 το πρωί, στην αίθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ» του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Γρ. Λαμπράκη 8 (2ος όροφος) στην Ρόδο, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης :

Θέμα 1ο:
Έγκριση εισόδου στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου όλων των Συνεταίρων που εγράφησαν από τις 01/06/2005 μέχρι τις 31/05/2006, μετά από σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Τράπεζας.

Θέμα 2ο:
Απολογισμός Δ.Σ. της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2005 - 31/12/2005.

Θέμα 3ο:
Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Διανομής των Αποτελεσμάτων της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2005 - 31/12/2005.

Θέμα 4ο:
Απαλλαγή των μελών των Δ.Σ. της Τράπεζας της περιόδου 01/01/2005 - 31/12/2005, από την ευθύνη της διαχείρισης για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2005 - 31/12/2005.

Θέμα 5ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων της χρήσης 2006.

Θέμα 6o:
Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2005.
 
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Copyright © 2002, All Rights Reserved