16/06/2007 [Εκτύπωσε το Άρθρο ] [ ::Έξοδος]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.
 
Καλούνται τα μέλη της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. να λάβουν μέρος, στην 14η Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί οριστικά στην Ρόδο, το Σάββατο 16 Ιουνίου 2007 και ώρα 9:30 το πρωί, στην αίθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ» του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Γρ. Λαμπράκη 8 (2ος όροφος) στην Ρόδο, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης :

Θέμα 1ο: Έγκριση εισόδου στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου όλων των Συνεταίρων που εγγράφησαν από τις 01/06/2006 μέχρι τις 31/05/2007, μετά από σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Τράπεζας.

Θέμα 2ο : Απολογισμός Δ.Σ. της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2006 - 31/12/2006.

Θέμα 3ο : Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Διανομής των Αποτελεσμάτων της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2006 - 31/12/2006.

Θέμα 4ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας της περιόδου 01/01/2006 - 31/12/2006, από την ευθύνη της διαχείρισης για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2006 - 31/12/2006.

Θέμα 5ο : Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων της χρήσης 2007.

Θέμα 6ο : Έγκριση αύξησης του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με ειδικούς όρους.

Θέμα 7ο : Έγκριση Συμμετοχής του Πιστωτικού Ιδρύματος στην νέα αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Θέμα 8ο : Τροποποίηση-Συμπλήρωση Άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας.

Θέμα 9ο : Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2007.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Copyright © 2002, All Rights Reserved