17/12/2007 [Εκτύπωσε το Άρθρο ] [ ::Έξοδος]
Αποδοση μερίδας 2007
 
ΘΕΜΑΤΑ :

- Αυξάνεται κατά 5 € η αξία της Συνεταιριστικής Μερίδας από 1/1/2008
- Η συνολική απόδοση της θα κυμανθεί στο 6,5%
- Εντός του 2008 νέο Κατάστημα στην ΣΥΜΗ

Όπως κάθε χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των μεγεθών και των αποτελεσμάτων της Τράπεζας, προσδιόρισε την νέα αξία της συνεταιριστικής της μερίδας που θα ισχύσει από 1ης Ιανουαρίου 2008.

Συγκεκριμένα όρισε την νέα αξία της μερίδας στα 130 € έναντι σημερινής τιμής 125 € προσφέροντας στα μέλη της Τράπεζας καθαρή υπεραξία ανά μερίδα 5€. Με βάση την πρόβλεψη για τα κέρδη της Τράπεζας τα οποία εκτιμάται ότι το 2007 θα υπερβούν τα 2.100.000 € και την διανομή μερίσματος για την φετινή χρονιά, η συνολική καθαρή απόδοση που θα καρπωθεί ο κάθε συνεταίρος εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο 6,5 %.

Η υψηλή απόδοση της συνεταιριστικής μερίδας αποτελεί σημαντικό κίνητρο για εγγραφή νέων συνεταίρων στην Τράπεζα αλλά και περαιτέρω αγορά μερίδων από τους παλαιούς Συνεταίρους, καθώς όσοι Δωδεκανήσιοι αποκτήσουν μερίδες μέχρι τις 31/12/2007 επωφελούνται άμεσης απόδοσης 5€ ανά μερίδα και πλήρους μερίσματος για την χρήση 2008.

Η απόδοση της Συνεταιριστικής μερίδας, η οποία τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά πολύ υψηλότερη από την μέση απόδοση της χρηματαγοράς, αντανακλά την επιτυχημένη και δυναμική πορεία της Τράπεζας Δωδεκάνησου στα 12 χρόνια λειτουργίας της.
Σήμερα η Τράπεζα έχει εγγραμμένα μέλη πάνω από 18.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα, παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με μεγέθη αξιοζήλευτα για τοπική Τράπεζα, απασχολεί συνολικά προσωπικό 130 ατόμων και διαθέτει ένα δίκτυο 17 καταστημάτων, με παρουσία σε 10 νησιά της Δωδεκανήσου και τον Πειραιά.

Το Δ.Σ. της Τράπεζας στα πλαίσια της επέκτασης του Πιστωτικού Ιδρύματος και στα υπόλοιπα νησιά & περιοχές του Νομού μας όπου δεν έχει ακόμα παρουσία, αποφάσισε εντός του 2008 την ίδρυση καταστήματος στην Σύμη. Σύντομα θα δημοσιευθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εξεύρεση του ισογείου χώρου που θα στεγάσει το κατάστημα της Τράπεζας στον Γιαλό της Σύμης.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Copyright © 2002, All Rights Reserved