17/4/2008 [Εκτύπωσε το Άρθρο ] [ ::Έξοδος]
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΜΕ-INTERREG III
 
Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ στα πλαίσια της υποστήριξης και της εξυπηρέτησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων υποδέχεται προτάσεις επιδότησης για το πρόγραμμα INTERREG III. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις μεταποίησης, εμπορίου και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες όμως απαραιτήτως πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα συναλλαγές με την Κύπρο.

Το ποσοστό της Δημόσιας Επιχορήγησης για τις προτάσεις που θα κατατεθούν φθάνει το 50% και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν:

- Το ποσοστό εισαγωγών ή εξαγωγών της επιχείρησης από ή προς την Κύπρο την τελευταία 3ετία, αθροιστικά να μην υπολείπεται του 5% των πωλήσεων τους .

- Η επιχείρηση να απασχολεί έως 250 άτομα

- Να έχει 1 τουλάχιστον πλήρη διαχειριστική χρήση (αποκλείονται οι νέες επιχειρήσεις).

- Να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από 50.000.000€

Οι Επιχειρήσεις που πληρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να συντάξουν και να υποβάλλουν επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού μεταξύ 20.000€-250.000€.

Οι συγκεκριμένες επιχειρηματικές προτάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν δαπάνες εκσυγχρονισμού της λειτουργίας, παραγωγής και διοίκησης του φορέα, προστασίας του περιβάλλοντος του, εξοικονόμηση ενέργειας, διασφάλιση ποιότητας και εξορθολογισμού των διαδικασιών παραγωγής και διοίκησης, ενώ θα έχουν μέγιστο χρόνο υλοποίησης των έργων τους 5 μήνες.

Η Τράπεζα θα υποδέχεται στα καταστήματά της τέτοιες προτάσεις μέχρι και την Παρασκευή 9 Μαΐου 2008. Όσοι ενδιαφέρεται για πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνήσουν με την Τράπεζα για περισσότερες πληροφορίες (τηλ. 2241 0 80543 ή 80550 κ.κ. Γεωργάκη και Άμαλλο).

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Copyright © 2002, All Rights Reserved