23/7/2008 [Εκτύπωσε το Άρθρο ] [ ::Έξοδος]
Διανομή Μερίσματος Χρήσης 2007 στους συνέταιρους - Αναμένεται αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι τον Οκτώβριο 08,με προνομιακό δικαίωμα στα μέλη που εγράφησαν έως 22-8-08
 
Κατά την πρόσφατη 15η Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Ιουνίου 2008, αποφασίσθηκε να διανεμηθεί στα μέλη της για την χρήση 2007 μέρισμα συνολικής αξίας 693.906,00€. Το μέρισμα αποδόθηκε στους συνεταίρους της Τράπεζας ανάλογα τις συνεταιριστικές μερίδες που κατέχουν και έχει ήδη κατατεθεί από την Παρασκευή 18 Ιουνίου στους λογαριασμούς των συνεταίρων της Τράπεζας.

Κατά την διάρκεια της 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε να δοθεί στις παλαιές μερίδες που αποκτήθηκαν έως 31-12-2006, μέρισμα 3,40 € ανά μερίδα ενώ στις μερίδες που αποκτήθηκαν από 1-1-2007, το μέρισμα υπολογίζεται αναλογικά με την ημερομηνία κτήσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την 01/01/2008 η αξία της Συνεταιριστικής μερίδας ανήλθε στα 130€ έναντι 125€ που είχε το έτος 2007. Απέκτησε δηλαδή υπεραξία της τάξης του 4%. Εάν σε αυτή την υπεραξία προστεθεί και η μερισματική απόδοση που για το 2007 έφτασε το 2,7% τότε έχουμε συνολική ετήσια απόδοση της Συνεταιριστικής Μερίδας ίση με 6,7%. Η απόδοση αυτή είναι τουλάχιστον μιάμιση φορά μεγαλύτερη από τη μέση καθαρή απόδοση της χρηματαγοράς το έτος 2007 και σχεδόν διπλάσια από την τρέχουσα απόδοση των Καταθέσεων Ταμιευτηρίου.

Επισημαίνεται η διαχρονικά υψηλή απόδοση της συνεταιριστικής μερίδας της Τράπεζας Δωδεκανήσου γεγονός που την καθιστά μία ιδιαίτερα αποδοτική μορφή επένδυσης, αποδεσμευμένη από τις αστάθμητες αποτιμήσεις της χρηματαγοράς που χαρακτηρίζουν άλλες μορφές επένδυσης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η συσωρευτική απόδοση μιας μερίδας από 1-1-2000, της οποίας το ετήσιο μέρισμα κατατίθεται σε λογαριασμό ταμιευτηρίου, ανέρχεται σήμερα συνολικά, υπεραξία και μέρισμα, στο 65 % περίπου.

Η Τράπεζα Δωδεκανήσου στα πλαίσια της ενίσχυσης της κεφαλαιακής της επαρκείας και με στόχο την ταχύτερη υλοποίηση του επενδυτικού και αναπτυξιακού της προγράμματος, προχωρά σε αύξηση του Συνεταιριστικού της Κεφαλαίου με προτιμησιακό δικαίωμα για τους παλαιούς συνεταίρους και αναμένει σύντομα την τελική έγκριση της επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2008 με προνομιακό δικαίωμα για τα μέλη που αποκτήσαν μερίδες έως 22-8-2008.

Η αύξηση κεφαλαίου δίνει την δυνατότητα στους συνεταίρους της Τράπεζας, να πραγματοποιήσουν μια ιδιαιτέρα δελεαστική επένδυση καθώς οι νέες μερίδες θα διατίθενται με προνομιακούς όρους, που θα ανακοινωθούν σύντομα, εξασφαλίζοντας τους σημαντικά υψηλή απόδοση.

Πέρα όμως από το επενδυτικό όφελος των συνέταιρων η στήριξη Τράπεζα Δωδεκανήσου είναι υποχρέωση όλων μας γιατί ο τόπος μας αξίζει να έχει ένα δικό του ισχυρό αυτόνομο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, που να στηρίζει τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και την οικονομία του τόπου μας γενικότερα.

ΑΠΟ Δ.Σ.
 
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Copyright © 2002, All Rights Reserved