9/10/2008 [Εκτύπωσε το Άρθρο ] [ ::Έξοδος]
Με ιδιαιτέρα ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά η Αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Δωδεκανήσου - Την Παρασκευή 10-10-2008 λήγει η προθεσμία άσκησης δικαιωμάτων των παλαιών συνεταίρω
 
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2008, λήγει η περίοδος κατά την οποία μπορούν να ασκήσουν τα προτιμησιακά τους δικαιώματα οι παλαιοί συνεταίροι της Τράπεζας Δωδεκανήσου. Όσα δικαιώματα δεν ασκηθούν θα παραγραφούν και οι μερίδες που αντιστοιχούν σε αυτά θα διατεθούν με σειρά χρονικής προτεραιότητας σε παλαιούς και νέους συνεταίρου, το διάστημα από 11 έως 31 Οκτωβρίου.

Η Αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Δωδεκανήσου προχωρά με ιδιαίτερα ικανοποιητικούς ρυθμούς, γεγονός που αποδεικνύει για άλλη μια φορά την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν την Τράπεζα οι Δωδεκανήσιοι.
Η συνετή οικονομική στρατηγική της Τράπεζας και τα προσεκτικά σχεδιασμένα βήματα ανάπτυξης της όλα αυτά τα χρόνια, έχουν δημιουργήσει στέρεες βάσεις για το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα του τόπου μας, «θωρακίζοντας» το απέναντι σε χρηματοπιστωτικές κρίσεις όπως αυτή που σήμερα διανύουμε και αποτελώντας εγγύηση για μια αντίστοιχη δυναμική πορεία ανάπτυξης της στο μέλλον.

Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα Δωδεκανήσου προτάσσοντας πάντοτε την ασφάλεια των χρημάτων και το συμφέρον των συνεταίρων πελατών της, ουδέποτε επένδυσε ούτε διέθεσε στους πελάτες της επισφαλή προϊόντα υψηλού ρίσκου. Επομένως δεν έχει καμιά αρνητική επίδραση από τα σύνθετα τραπεζικά προϊόντα που δημιούργησαν συνθήκες οικονομικής δυσχέρειας σε Αμερικανικές και Ευρωπαϊκές Τράπεζες.

Αντίθετα προέτρεπε πάντα τους συνεταίρους της να επενδύσουν στις συνεταιριστικές της μερίδες, ενισχύοντας αφενός τα ιδία κεφάλαια της και εξασφαλίζοντας τους μια σίγουρη επένδυση με υψηλή διαχρονική απόδοση μακριά από τις διακυμάνσεις της κεφαλαιαγοράς, καθώς το θεσμικό πλαίσιο των Συνεταιριστικών Τραπεζών δεν επιτρέπει την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο.

Έτσι στις σημερινές δυσμενείς συνθήκες της χρηματαγοράς διεθνώς, αποδεικνύεται ότι η επένδυση σε μερίδες της Τράπεζας Δωδεκανήσου σήμερα μια από τις ασφαλέστερες και αποδοτικότερες μορφές επένδυσης με μακροχρόνιο ορίζοντα.
Γι αυτό καλούνται όλοι οι συνεταίροι να εξασκήσουν το προτιμησιακο τους δικαίωμα μέχρι την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, δηλώνοντας επίσης και την προτίμηση τους για την απόκτηση επιπλέον μερίδων, πέραν αυτών που δικαιούνται, τις οποίες μπορεί να αποκτήσουν μετά την 11η Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται επίσης από 11 έως και 31 Οκτωβρίου μπορούν να επενδύσουν σε μερίδες της Τράπεζας Δωδεκανήσου και νέα μέλη. Το δικαίωμα εγγραφής των νέων μελών ανέρχεται στα 5€. Τα νέα μέλη μπορούν να αποκτήσουν μέχρι και 1502 μερίδες στην προνομιακή τιμή των 110 €, εξασφαλίζοντας άμεση απόδοση 24,5% καθώς με απόφαση του ΔΣ η τιμή της μερίδας από 1-1-2009 θα ανέλθει στα 137€.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Copyright © 2002, All Rights Reserved