Αρχική Σελίδα
 

 

Διαδικασία Εγγραφής Μελών Τράπεζας

 

Κάθε πελάτης – συνεταίρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, εγγράφεται για μια (1) υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα.
Μπορεί όμως να αποκτήσει και τις επιτρεπόμενες εκάστοτε από το Νόμο προαιρετικές μερίδες, που σήμερα ανέρχονται σε 1.501, με σύνολο υποχρεωτικών και προεραιτικών μερίδων τις 1.502

Ειδικά τα Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μπορούν να αποκτήσουν απεριόριστο αριθμό προαιρετικών μερίδων.

Οι συνεταιριστικές μερίδες απολαμβάνουν κάθε χρόνο υπεραξίας και μερίσματος έχοντας απόδοση πολλαπλάσια οποιασδήποτε μορφής κατάθεσης.

Συνέταιροι στη Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου μπορούν να γίνουν:

  • Όσοι κατοικούν μόνιμα στο Νομό Δωδεκανήσου.
  • Δωδεκανήσιοι που κατοικούν σε άλλους νομούς της χώρας και στο εξωτερικό.
  • Όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας
  • Εταιρίες, Συνεταιρισμοί, Νομαρχίες, Δήμοι, Κοινότητες, Σωματεία και άλλα νομικά πρόσωπα.

Για να γίνει κάποιος συνεταίρος απαιτείται:

  • Υποβολή αίτησης
  • Η εγγραφή για μια υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα (142 ευρώ)

Κάθε συνέταιρος μπορεί να συμπληρώσει τη συμμετοχή του με 1.502 μερίδες των 142 ευρώ η κάθε μία.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται στα Καταστήματα της Τράπεζας.

 

 
  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου